Opplev valget i Bosnia-Hercegovina

Europeisk Ungdom deltar for tredje året på rad i et samarbedsprosjekt med Ungdom mot EU og Helsingforskomiteen på Balkan. Tema er demokratiutvikling og organisasjonsbygging.

Fire deltagere fra Europeisk Ungdom og fire deltagere fra Ungdom mot EU besøker Sarajevo fra 29. september til 5. oktober. Reise og opphold dekkes av Europeisk Ungdom.

Send en e-post til prosjektansvarlig i Internasjonalt Utvalg, Trygve Lehne (trygvelehne@hotmail.com), hvis du har lyst til å delta eller har spørsmål om prosjektet.

Konteksten for årets prosjekt er valget i Bosnia-Herzegovina søndag 3. oktober. Bosnia-Herzegovina står overfor store demokratiske utfordringer og særlig forholdet mellom sentrale styresmakter og den serbisk-dominerte provinsen Republika Srpska vil stå sentralt i valgkampen. De lokale selvstyremyndighetene i Republika Srpska har uttalt at de vurderer å erklære seg uavhengige. Dette utspillet har kommet som en konsekvens av at International Court of Justice har vurdert Kosovos uavhengighetserklæring i 2008.