Operasjon EU

Phillip André Charles og Cathinka Mølmen Andresen er OD-elever hos Europeisk Ungdom.

Europeisk Ungdom mener det er viktig å tenke solidaritet i et større perspektiv. Vi har derfor valgt å engasjere to flotte videregående skoleelever til å bistå arbeidet i Europeisk Ungdom. 

Jeg valgte å søke jobb hos Europeisk ungdom fordi jeg ville oppleve en annerledes skoledag, og fordi jeg interessert i lære mer om EUs arbeid. Og jeg har så langt fått et godt inntrykk av å jobbe for Europeisk Ungdom, sier Cathinka Mølmen Andresen, elev fra Akademiet videregående skole.

For min del var det mer interessant å jobbe for en organisasjon jeg allerede hadde kjennskap til, og jeg så på det som en vinn-vinn situasjon å kunne bidra med å hjelpe barn i Nepal, og å arbeide for et bedre Europa, sier Phillip André Charles, elev fra Akademiet videregående skole og medlem av Europeisk Ungdom.

På OD-dagen jobber elever én dag til inntekt for et utviklingsprosjekt i Asia, Afrika eller Latin-Amerika. Operasjon Dagsverks grunntanke er at norsk ungdom, ved å gi én dag av sin utdanning, bidrar til å gi utdanning til ungdom i Sør.

Årets Operasjon Dagsverk gir kasteløs ungdom i Nepal utdanning. Les mer om årets operasjon dagsverk her