Sentralstyret

Sentralstyret velges av landsmøtet og leder det daglige politiske og organisatoriske arbeidet i Europeisk Ungdom. Sentralstyret består av 11 personer som velges av landsmøtet for to år av gangen og generalsekretær.

Sentralstyret møtes månedlig og har ansvar for å følge opp politikk og strategi vedtatt av landsmøtet og landsstyret. Generalsekretær har tale- og forslagsrett i sentralstyret. Arbeidsutvalget jobber fra uke til uke og består av leder, nestledere og generalsekretær.

Sentralstyret i Europeisk Ungdom. Fremste rad (f.v.): Saida, Sandra, Bhanuja, Aurora og Anna. Andre rad (f.v.): Max, Felix, Knut, Håvard og Ismael. Ikke på bildet: Maria og Frida (generalsekretær).

– Knut André Sande (23), leder
Knut er leder av Europeisk Ungdom, og kommer fra Sandnes. Han har tidligere vært leder av Rogaland Europeisk Ungdom, sittet i internasjonalt utvalg og vært nestleder i sentralstyret, før han ble leder i 2017. Ved siden av politikken studerer Knut rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Etter mange engasjerte år i Europa-saken har Knut en bred kunnskap om EU, med et sterkt fokus på klima & miljø, EUs globale rolle, Brexit og det europeiske demokratiet.

Knut er fylkeskontakt for Agder Europeisk Ungdom. 

Telefon: 413 25 676 / e-post: knut (a) europeiskungdom.no

– Bhanuja Rasiah (22), 1. nestleder

Drammensjenta som opprinnelig er født i Førde, studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er engasjerer seg i ungdomspolitikken på siden. Med bakgrunn fra både AUF og Operasjon Dagsverk har hun alltid vært over middels opptatt av internasjonal politikk og samarbeid.  Bhanuja ser frem til å lære mye nye ting og utvikle seg både på politisk -, og organisatorisk plan samt lære enda mer om EU.

Bhanuja er fylkeskontakt for Oslo Europeisk Ungdom. 

E-post: bhanuja (a) europeiskungdom.no

– Anna Handal Hellesnes (21), 2. nestleder

Anna, opprinnelig fra Rykkinn, bor for tiden i Edinburgh og studerer historie og politikk på University of Edinburgh. Tidligere har hun vært sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom og var før det sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen. Som 2. nestleder er hennes hjertesaker å jobbe med organisasjonsutvikling i Europeisk Ungdom, spesielt med fokus på vårt strategiske organisatoriske arbeid og jobbe med arrangementer og lokallagene våre. I tillegg ønsker Anna å bidra til at sentralstyret blir en solid gjeng som sammen skal løfte Europeisk Ungdom og få Norge inn i EU.

E-post: anna (a) europeiskungdom.no

– Ismael Odin Årthun (23), sentralstyremedlem
Siddis med tidligere politisk erfaring fra Unge Venstre. Ved siden av politikken er han svært aktiv i næringslivet og har siden 2017 drevet egen virksomhet. Ismael Odin brenner for europasaken og ønsker å bidra til god organisasjonsutvikling og kommunikasjon.

Ismael er fylkeskontakt for Sogn og Fjordane, Telemark og Vestfold Europeisk Ungdom. 

E-post: ismael (a) europeiskungdom.no

– Sandra Natalie Noer (23), sentralstyremedlem og studentleder

Sandra kommer fra Oslo og har tidligere vært organisatorisk nestleder og sosialt ansvarlig i Europeiske studenter Oslo. Hun har fullført en bachelorgrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og er halvveis i sin andre bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Sandra jobber i dag som konsulent ved Universitetet i Oslo. Sandra er særlig opptatt av å øke medlemstallene til organisasjonen, samt å skape større engasjement rundt EU-spørsmål i befolkningen.

Sandra er fylkeskontakt for studentlagene i Europeisk Ungdom. 

E-post: sandra (a) europeiskungdom.no

Maria Koch Haugane (21), sentralstyremedlem
Stavangerjenta Maria studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har bakgrunn som både direktevalgt i landsstyret og fylkesstyret til Rogaland Europeisk Ungdom. I tillegg jobber hun som studentmedarbeider hos Advokatfirmaet Arntzen de Besche og har verv i linjeforeningen på studiet. Etter flere år i ungdomspolitikken forblir hennes hjertesaker å få et økt europeisk samarbeid, et overordnet fokus på klima og miljø og å få flere kvinner opp og frem i politikken.

Maria er fylkeskontakt for Trøndelag og Akershus Europeisk Ungdom. 

E-post: maria (a) europeiskungdom.no

– Max Henrik Arvidsson (20), sentralstyremedlem

Max kommer fra Stockholm men har bodd i Oslo siden 2013. I Norge har han lenge vært engasjert i Unge Høyre og Europeisk Ungdom. Han var nestleder i i Oslo Europeisk Ungdom fra 2017 til 2019 og deltok på EU-Akademiet 2018. Max har et brennende Europa-engasjement og gleder seg til å utrette mange ting i løpet av perioden.

Max er fylkeskontakt for Nordland og Møre og Romsdal Europeisk Ungdom.

E-post: max (a) europeiskungdom.no

– Aurora Hårtveit (23), sentralstyremedlem og leder av internasjonalt utvalg

Aurora er 23 år og kommer fra Kristiansand, men studerer nå master i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Aurora har tidligere sittet tre år i det internasjonale utvalget, og har et brennende engasjement for internasjonal politikk. Aurora ser nå frem til å fortsette arbeidet med Europeisk Ungdoms internasjonale prosjekter som EU-akademiet og Ukrainian training days i årene som kommer.

Aurora er Europeisk Ungdoms internasjonale kontaktperson. 

E-post: aurora (a) europeiskungdom.no

– Håvard Rørtveit (20), sentralstyremedlem

Håvard kommer fra Vindafjord kommune i Rogaland. Han studerer nå sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. I tillegg er dette er han også kommunestyrerepresentant i Vindafjord der han sitter for Høyre. Han er spesielt opptatt av forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk og har en stor lidenskap for EU og europeisk samarbeid!

Håvard er fylkeskontakt for Østfold og Rogaland Europeisk Ungdom. 

E-post: haavard (a) europeiskungdom.no

– Saida Tufa (20), sentralstyremedlem

Saida er 20 år gammel og fra Oslo. Saida studerer ved UiO og har tidligere vært medlem av hovedkomitéen i Operasjon Dagsverk. Hun engasjerer seg for alt fra ungdomsmedvirkning til internasjonale spørsmål. Nettopp fordi hun er opptatt av internasjonal solidaritet og rettferdighet valgte hun å engasjere seg i Europeisk ungdom. Tidligere har hun vært aktiv i Elevorganisasjonen samt Sentralt Ungdomsråd i Oslo. Saida ønsker å bygge sterke fylkeslag i hele landet og få et økt fokus på verving.

Saida er fylkeskontakt for Hordaland og Buskerud Europeisk Ungdom. 

E-post: saida (a) europeiskungdom.no

– Felix Volpe (22), sentralstyremedlem

Felix er 22 år gammel fra Skien, Telemark. Han har gjennom 8 år jobbet innen frivillig organisasjon fra stort til smått, lokalt og nasjonalt, og studerer nå Kommunikasjonsledelse på BI i Oslo. En av Felix sine viktigste saker er nettopp å vise at et engasjement for norsk EU-medlemskap ikke er noe venstresiden av politikken skal være redd for. Internasjonalt samarbeid og et sterkt Europa vil være en styrke for hele det norske folk.

Felix er fylkeskontakt for Hedmark, Oppland, Troms og Finnmark Europeisk Ungdom. 

E-post: felix (a) europeiskungdom.no