Sentralstyret

Sentralstyret velges av landsmøtet og leder det daglige politiske og organisatoriske arbeidet i Europeisk Ungdom. Sentralstyret består av 9 personer som velges av landsmøtet for to år av gangen, og generalsekretær.

Sentralstyret møtes månedlig og har ansvar for å følge opp politikk og strategi vedtatt av landsmøtet og landsstyret. Generalsekretær har tale- og forslagsrett i sentralstyret. Arbeidsutvalget jobber fra uke til uke og består av leder, nestledere og generalsekretær.

– Kristine Meek Stokke (19), Leder

Kristine er leder av Europeisk Ungdom, og kommer fra Oslo. Hun studerer Europa-politikk ved King’s College i London, men har tatt permisjon for å lede Europeisk Ungdom de neste to årene. Hun har bakgrunn som fylkesleder i Oslo Europeisk Ungdom, samt annen erfaring fra ANSA, Unge Høyre og UngOrg.  Kristine trives med cosplay, politikk og organisasjonsarbeid.

Telefon: 954 71 101 / e-post: kristine@europeiskungdom.no

– Jonas Molde Hollund (20), Politisk Nestleder 

Jonas er 20 år, bor i Stavanger og skal til høsten begynne å studere statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere studert ett år med organisasjonspsykologi, HR og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Jonas er for tiden ansatt som valgkampleder i Rogaland Unge Høyre og jobber til vanlig som butikkmedarbeider. Av hobbyer er han interessert i klær, og spesielt 90-tallsmote, og han er også svært interessert i historie og politikk.

E-post: jonas@europeiskungdom.no 

– Emily Alison Høysæter Milde, Organisatorisk Nestleder

Emily er født og oppvokst i Bergen hvor hun nå også bor og studerer. Emily går siste året på en bachelorgrad i sammenliknende politikk. Hun har tidligere tatt et årsstudium i nordisk språkvitenskap. Når hun har levert bacheloren i politikk planlegger hun å ta master i rettsvitenskap. Ved siden av studiene jobber Emily som vikarlærer i både grunnskolen og på VGS.

Emily har alltid vært svært opptatt av kultur og har drevet med musikk i svært mange år i ulike former. Alt fra musikkteater og rockeband har tatt mye av tiden min fra hun var liten. Emily jobber nå på Nord-Europas eldste konsertarena, Hulen!

Emily er fylkeskontakt for Innlandet, Akershus og Rogaland. 

E-post: emily@europeiskungdom.no

– Sandra Natalie Noer (24), Sentralstyremedlem og studentleder

Sandra kommer fra Oslo og har tidligere vært organisatorisk nestleder og sosialt ansvarlig i Europeiske studenter Oslo. Hun har fullført en bachelorgrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og er halvveis i sin andre bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Sandra jobber i dag som konsulent ved Universitetet i Oslo. Sandra er særlig opptatt av å øke medlemstallene til organisasjonen, samt å skape større engasjement rundt EU-spørsmål i befolkningen.

Sandra er fylkeskontakt for studentlagene i Europeisk Ungdom. 

E-post: sandra@europeiskungdom.no

– Iver Lieberg Stieng (21), sentralstyremedlem og leder av internasjonalt utvalg

Iver bor i dag på Gjøvik, men er opprinnelig fra Hadeland (eller Oslo, om man vil gå helt tilbake). Han har de siste 2 årene jobbet fulltid i Telenor og tar nå et årsstudium innen økonomi og administrasjon på NTNU. Iver liker å lese, trene og stort sett all aktivitet sammen med andre.

Iver er Europeisk Ungdoms internasjonale kontaktperson. 

E-post: iver@europeiskungdom.no

– Ismael Odin Årthun (25), Sentralstyremedlem


Sitter med tidligere politisk erfaring fra Unge Venstre. Ved siden av politikken er han svært aktiv i næringslivet og har siden 2017 drevet egen virksomhet. Ismael Odin brenner for europasaken og ønsker å bidra til god organisasjonsutvikling og kommunikasjon.

Ismael er fylkeskontakt for Vestland og Agder. 

E-post: ismael@europeiskungdom.no

Kajsa Kirkhus (18), Sentralstyremedlem

Kajsa bor på et småbruk utenfor Lillehammer.Hun studerer internasjonal politikk med historie på Lillehammer. Hun jobber ellers som servitør på en restaurant i Lillehammer.

E-post: kajsa@europeiskungdom.no

– Sanne Torsvik (20), Sentralstyremedlem

Sanne er opprinnelig fra Bergen, men flyttet denne høsten til Exeter i Storbritannia for å studere juss.

E-post: sanne@europeiskungdom.no

– Ulrik Stange (21), Sentralstyremedlem

Ulrik er student på NTNU i Trondheim og begynner på siste året med Bachelor i Europastudier med Statsvitenskap. På fritiden er han opptatt av idrett, og er instruktør i sportsdans ved NTNUI. Ulrik er selvfølgelig også interessert og aktiv i politikken. Han sitter som vararepresentant i hjemkommunen for AP og har også verv i Astud og AUF-studentlag.

E-post: ulrik@europeiskungdom.no