Sekretariat

De ansatte i Europeisk Ungdom gjør driver mye av den daglige driften i organisasjonen sammen med leder.

Generalsekretær: Frida Axelsen

Kontaktinformasjon:
Mail: gensek@europeiskungdom.no
Tlf: 46614543


Kommunikasjonrådgiver: Mansoor Hussain

Kontaktinformasjon:
Mail: mansoor@europeiskungdom.no