Sekretariat

De ansatte i Europeisk Ungdom driver organisasjonen på daglig basis sammen med leder.

Generalsekretær: Monica Tindeland

Kontaktinformasjon:
Mail: gensek@europeiskungdom.no
Tlf: 916 18 377