Sekretariat

De ansatte i Europeisk Ungdom driver organisasjonen på daglig basis sammen med leder.

Generalsekretær: Agnethe Thun Hindbjørgmo

Kontaktinformasjon:
Mail: gensek@europeiskungdom.no
Tlf: 930 40 345