Kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen er valgt av landsmøtet, og består av Caroline Hoff (leder), Halfdan Magnus Garder og Anne Helene Bakke. Komitéen har som mandat å føre kontroll på at sentralstyrets og landsstyrets disposisjoner holder seg innenfor vedtakene fattet av landsmøtet. Kontrollkomitéen avgir en skriftlig rapport til landsmøtet, som avholdes annenhvert år.

Du kan kontakte kontrollkomitéen ved å sende en epost til kontroll(at)europeiskungdom.no.

Her kan du bli litt bedre kjent med medlemmene av kontrollkomitéen:

 

Caroline Hoff er kontrollkomitéens leder. Hun er tidligere leder av Buskerud Europeisk Ungdom, satt i sentralstyret fra 2016-2017 og var ordinært medlem av kontrollkomitéen (da: desisjonskomitéen) fra 2017-2019. Hun har også bakgrunn fra Unge Høyre, hvor hun jobber som politisk rådgiver.

Hvis det haster kan du nå henne på telefon +47 980 86 672.

 

 

 

 

 

 

Halfdan Magnus Garder er ordinært medlem av kontrollkomitéen. Han har tidligere sittet i sentralstyret til Europeisk Ungdom fra 2017-2019. Nå bor og arbeider han i Tallinn, Estland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Helene Bakke er ordinært medlem av kontrollkomitéen. Hun har tidligere sittet i sentralstyret til Europeisk Ungdom fra 2016-2017. I tillegg har hun vært nestleder i NSO (Norsk studentorganisasjon).