Kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen er valgt av landsmøtet, og består av Anna Handal Hellesnes, Felix Volpe og Simen Eriksen. Komitéen har som mandat å føre kontroll på at sentralstyrets og landsstyrets disposisjoner holder seg innenfor vedtakene fattet av landsmøtet. Kontrollkomitéen avgir en skriftlig rapport til landsmøtet, som avholdes annenhvert år.

Du kan kontakte kontrollkomitéen ved å sende en epost til kontroll(at)europeiskungdom.no.

Kontrollkomitéen ledes av Anna Handal Hellesnes. Hun kan kontaktes på epost anna@europeiskungdom.no eller telefon 469 54 881.

Anna Handal Hellesnes (Leder)

Felix Volpe

Simen Eriksen