Vår paraplyorganisasjon JEF

Young European FederalistsRTEmagicC_JEF-new_logo_full_01.png

Europeisk Ungdom er medlem av paraplyorganisasjon JEF, som står for Jeunes Européens Fédéralistes eller Young European Federalists. Organisasjonen har nasjonale medlemsorganisasjoner i 31 europeiske land – både i EU-medlemslandene, men også i EFTA-stater og øst-europeiske land utenfor EU. Europeisk Ungdom samarbeider spesielt tett med de nordiske landene i JEF.

Europeisk Ungdom deltar på møter i regi av JEF to ganger i året. Der er normalt internasjonalt ansvarlig delegat fra Norge i tillegg til en observatør.

JEFs nettsider kan du finne mer informasjon om arrangementer og deres politikk. Du kan også lese om aktuelle saker på JEFs webzine The New Federalist.

Hva er greia med føderalisme?
Ifølge Store Norske Leksikon er føderalisme en politisk retning som mener at en stat bør være organisert som en føderasjon. Ideen er at de selvstendige enhetene som inngår i føderasjonen beholder mer av sin selvbestemmelse enn om de var underlagt en enhetsstat. Føderalismen har tidligere spilt en rolle i amerikansk politikk og i nyere tid vært av betydning i Tyskland og Italia.

I europeisk forstand innebærer føderalisme at nasjonale og lokale myndigheter har selvbestemmelse, men at man i tillegg har et overnasjonalt styringsnivå i EU-institusjonene. Nærhetsprinsippet er i tillegg grunnleggende innenfor føderalismen, nemlig at beslutninger skal tas på det lavest mulige effektive nivå.

Europeisk Ungdom karakteriserer seg ikke som en føderalistisk organisasjon, selv om våre meninger er i overenstemmelse med tanken om mer demokrati og tettere samarbeid. Våre meninger er derfor ikke alltid eller nødvendigvis synonyme med politikken til JEF.