Æresmedlemmer

Tittelen æresmedlemskap er en hederstittel som deles ut av Europeisk Ungdom til mennesker som over lengre tid har lagt ned en ekstraordinær innsats for organisasjonen. 

Æresmedlemskap er en intern pris som deles ut til personer som har oppfylt ett eller flere av følgende kriterier:

  1. Gjort en ekstraordinær innsats for Europeisk Ungdom
  2. Gjor en ekstraordninær innsats for JA-saken eller europeisk integrasjon
  3. Innehatt verv i Europeisk Ungdom over tid

Landsstyret har ansvaret for å utnevne æresmedlemmene på vegne av Landsmøtet. Dette gjøres på siste møte før Landsmøtet.

Tildelt på Landsmøtet 2014:

LM 2014 319Ida Pauline Fredriksen (f. 1985) kommer opprinnelig fra Drammen, men bor nå i Oslo. Ida har vært med i Europeisk Ungdom siden 2001. I løpet av sin tid har Ida vært leder av Buskerud Europeisk Ungdom, styremedlem og nestleder ved NTNU, nestleder i Sør-Trøndelag og direktevalgt til landsstyret. I tillegg har hun hatt sentrale verv, og satt som sentralstyremedlem i perioden 2011-2012 og som 1. nestleder i perioden 2010-2011.

Ida har vært en enormt dyktig og viktig bidragsyter for Europeisk Ungdom. Ikke bare har hun vært grundig i sitt arbeid, levert gode resultater og lagt ned en enorm innsats; hun har også gått foran som et fantastisk eksempel på hvordan man behandler medmennesker i Europeisk Ungdom. Som en svært empatisk og omsorgsfull person, har hun representert Europeisk Ungdom både nasjonalt og internasjonalt på en eksemplarisk måte. I tillegg har hun satt fokus på EU-saken gjennom sitt lange engasjement gjennom både å delta i debatter og i media, og ved å være en hjelp til å avlaste andre så organisatoriske oppgaver ikke kommer i veien for å drive med politikk.

Etter Ida satt sin siste periode i sentralstyret i 2011, har hun fortsatt å delta aktivt i organisasjonen. Hun har betalt medlemskontigent hvert år, og enda viktigere, hun har stilt opp som frivillig på ulike arrangementer. De siste tre årene har hun påtatt seg rollen som husmor under landsmøtene, og har fungert som en enorm hjelp og avlastning for sentralstyret.

Tildelt på Landsmøtet 2011:

Bjarne DæhliBjarne Dæhli (f.1980) har i mer enn 10 år representert Europeisk Ungdom på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Både internt og gjennom sitt arbeid i LNU har Bjarne bidratt til å bygge kontakter, bygge ned barrierer mot andre miljøer og vise hvilken bredde JA-siden består av. Bjarne har vært en flott representant, stor ressurs og god venn for flere generasjoner med Europeisk Ungdommere.

Dæhli går i april av etter fire år som leder av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). I Europeisk Ungdom har han innehatt nesten alle verv som finnes; fra lokallagsleder, fylkeslagsleder, sentralstyremedlem, nestleder, leder av desisjonskomiteen og leder av valgkomiteen.

«Vi er svært glade over å kunne tildele æresmedlemskap til en person som har betydd og betyr svært mye for organisasjonen og veldig mange av dens medlemmer. Samtidig er ikke dette en tildeling som gjøres på grunn av innsats bare i Europeisk Ungdom. Gjennom sitt lederverv i LNU har Bjarne både representert organisasjonen og hele JA-siden på en svært god måte, og skapt kontakter og bygget nettverk som JA-saken vil ha glede av i mange år fremover» uttaler Anne Margrethe Lund (leder Europeisk Ungdom 2011).