OM OSS

Europeisk Ungdom er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for et aktivt norsk medlemskap i Den europeiske union. Vi ønsker et samlet Europa der demokratiske land inngår forpliktende samarbeid for å løse felles utfordringer. I tillegg jobber vi for å heve ungdoms kunnskapsnivå om EU og Norges forhold til Europa.

Europeisk Ungdom er en organisasjon med rundt 1000 medlemmer fordelt på lokal-, student- og fylkeslag over hele landet. Den daglige aktiviteten foregår på lokalt nivå og består i alt fra skolebesøk og stands til foredrag, skolering av våre medlemmer, debatter og sosiale sammenkomster. Ta gjerne kontakt om du vil bli satt i kontakt med noen av våre lokal- og fylkeslag.

Europeisk Ungdom ble opprettet i 1973, like etter den første folkeavstemningen om norsk EF-medlemskap i 1972. Organisasjonen var sentral i den norske EU-kampen i 1994 og var på 90-tallet en av Norges største ungdomsorganisasjoner med nærmere 10 000 medlemmer.

Kontakt oss