Nyvalgt styre i Akershus Europeisk Ungdom!

Det ble avholdt årsmøte i Akershus Europeisk Ungdom 28. mars. Leder i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn, holdt en svært interessant innledning om situasjonen i Ungarn og hva EU gjør for å sikre rettsstat og menneskerettigheter.

Etter et godt gjennomført årsmøte ledet av sentralstyremedlem Christian Kjekshus, ble det nye styret valgt. Kristoffer Aardal Hanssen har fått nye utfordringer i organisasjonen, og har derfor valgt å gå av. Nyvalgt leder er Sandra-Kim Eldevik. Med på laget har hun fått med seg Simen Eriksen, Mats Sandøy, Mats Rjaanes og Rolv Syver Robøle. Styret har allerede satt dato for første styremøte, og ser frem til en stor periode for Akershus Europeisk Ungdom.

”Akershus Europeisk Ungdom skal tilbake der det hører hjemme”, sier den nyvalgte lederen, Sandra-Kim Eldevik som ønsker å sette ambisiøse mål for fylkeslaget.