Nytt styre i Buskerud

Buskerud Europeisk Ungdom avholdt årsmøte i Drammen torsdag 28. oktober.

Det nye tverrpolitiske fylkesstyret, med  medlemmer fra  blant annet AUF og UH, ledes av Marte Ødegården. Hun bor til vanlig i Kongsberg, men styret har også medlemmer bosatt i Drammensområdet.

Ta kontakt med Marte Ødegården på e-post (modegarden@gmail.com) eller telefon (47839809) hvis du har spørsmål om EU-aktiviteter i Buskerud.

Obs! En mer utførlig presentasjon av Buskerud Europeisk Ungdom vil etterhvert bli å finne under lokal- og fylkeslagssidene på www.europeiskungdom.no.