Nytt IU-prosjekt: Sirkulærøkonomien i Europa

Vil du bli med Internasjonalt Utvalg til Nederland i høst? Dette helt ferske prosjektet gir deg mulighet til nettopp det – søk i dag! 

En stille revolusjon foregår i form av en omlegging av Europeiske virksomhetsmodeller fra en lineær bruk-og-kast syklus, til en sirkulær verdikjede. Når jordens knappe ressurser forbrukes i stadig høyere tempo, er det avgjørende at Europa leder an for å ressursene våre til å inngå i et sirkulært kretsløp. Virksomheter har en sentral rolle, og har allerede tatt flere viktige steg på veien.

Dette prosjektet, arrangert av Internasjonalt Utvalg med støtte fra Erasmus+ Aktiv Ungdom, vil utforske virksomhetsmodeller for den sirkulære økonomien i foregangslandet Nederland og søke å lære mer om hva EU gjør på dette viktige feltet.

Har du lyst å lære mer om næringslivets rolle i det grønne skiftet? Ønsker du å bli en del av prosjektteamet som skal utforske Nederlandske virksomheters grønne løsninger? Søk på internasjonalt Utvalgs nyeste prosjekt: Sirkulærøkonomien i europeiske verdikjeder. Benytt søknadsskjema og søk før søndag 7. oktober.

Av de søkende vil de ni med den best begrunnede motivasjonen bli utvalgt til å delta. Derutover vil Nederlandske JEF stille med 12 deltagere. Prosjektet finner sted i Den Haag, Nederland over dagene tirsdag 20. – søndag 25. november. Det er et krav at deltageren deltar ut hele prosjektperioden. Flyreise, opphold og interne reiser i Nederland vil dekkes. Forpleining er på egen regning. Deltagerne vil få muligheten til å delta i workshops, kurs og rundediskusjoner om den sirkulære økonomien, og dra på befaring til utvalgte virksomheter spredt over Nederland. Erfaringene som gjøres og informasjonen vi samler fra våre case-selskap vil samles og benyttes i en Europeisk Ungdom-rapport som vil bli utarbeidet under prosjektperioden.

OBS! Aldersgrensen for å søke er 18 år.  

Søk her: https://docs.google.com/forms/d/1TYUU46896uhO9BV-OO9HQqFCnPLRD3iTnN6cUuWStgU/edit