Landsstyremøte

Landsstyret har valgperiodens første møte på Strand Leirsted i Sandefjord onsdag 7. juli. Møtet starter klokken 17:00. Påmleding skjer til …

Generasjon grenseløs

Velkommen til Europeisk Ungdom! Europeisk Ungdom er en unik organisasjon. Vi er den eneste tverrpolitiske ungdomsorganisasjonen i Norge som hver …

Hvorfor JA til EU?

Det er mange grunner til at Europeisk Ungdom sier JA til norsk EU-medlemskap. Under finner du 10 gode grunner for …