Skoleringshelg i Bergen

Hordaland Europeisk Ungdom og Studenter arrangerer skoleringshelg i Bergen. Åpent for alle medlemmer. Søk i dag!

Halvtårsmøte og fest i Hordaland

Hordaland Europeisk Ungdom og Student arrangerer halvtårsmøte for å velge nytt styre og holde en av Norges få EU-fester etterpå.

Toppskolering: EU-akademiet

Helgen 15. – 17. oktober gjennomføres den tredje utgaven av Europeisk Ungdoms toppskolering, EU-akademiet. Toppskoleringen tar deltakerne gjennom tale- og …

Søk på EU-akademiet

Europeisk Ungdom arrangerer toppskoleringen EU-akademiet på Thon Hotel Opera fra 15. – 17. oktober. Søknadsfrist 1. september.

Vil du reise på et internasjonalt seminar?

Ønsker du å oppleve valget i Bosnia, drive organisasjonsbygging på Balkan eller diskutere fattigdomspolitikk i Finland? Da må du søke om plass på et av våre internasjonale seminarer innen 1. september.