Nyeste fra JEF Europa

Europeisk Ungdom deltok helga 4. – 6. april på FC-møte hos vår paraplyorganisasjon JEF. FC-møtene avholdes hvert halvår, og er organisasjonens øverste organ mellom Kongressen, som avholdes hvert annet år. Denne gang skulle vi egentlig møtes i Hamburg, men grunnet Covid-19 foregikk hele møtet gjennom digitale kanaler.

Høydepunktet var da Europeisk Ungdom ble tildelt utmerkelsen for «Best Advocacy Campaign» i forbindelse med gjennomføringen vår av Democracy Under Pressure tidligere i år. Når rettsstaten utfordres i Ungarn og Polen står vi i Europeisk Ungdom opp for demokratiet sammen med ungdom fra hele kontinentet.

Det beste med JEF er å møte sterkt engasjerte ungdommer fra hele Europa som vil gjøre kontinentet vårt enda bedre. I tillegg utviklet vi ny politikk. Fem nye resolusjoner ble vedtatt:

EUs møte med koronakrisen:
Covid-19 kjenner ingen landegrenser. Derfor trenger vi en koordinert EU-respons.

Styrke det europeiske demokratiet:
Etter planen skal det avholdes ‘Europakonferanser’ hvor EUs innbyggere blir lyttet til direkte. Denne muligheten må brukes til å styrke vårt felleseuropeiske demokratiet.

Mer bærekraftig transportsektor:
Viktig resolusjon om hvordan vi kan få ned utslippene i det europeiske transportnettet samtidig som vi knyttes nærmere sammen.

Sterkere og bedre samarbeid med Afrika:
Utvikle EUs naboskap med Afrika til et ekte partnerskap, og samarbeide om globale spørsmål som klimakrisa.

Utvidelser på Vest-Balkan:
Legge til rette for utvidelser på Vest-Balkan, samt bidra til det klimaløsninger og naturvern i dette området.

Resolusjonene publiseres på nettsiden til JEF straks de er korrekturlest.

Takk for et godt møte!

Syns du dette er interessant? Ta kontakt med Europeisk Ungdoms internasjonale utvalg, så kan du få informasjon om hva som skjer internasjonalt framover.