Ny leder i Rogaland Europeisk Ungdom!

Sarah Stephanie Skjoldevik har overtatt som ny leder i Rogaland Europeisk Ungdom etter årsmøte tidligere denne uken.

Sarah har vært lenge aktiv i Europeisk Ungdom og helt frem til i dag vært leder for lokallaget i Haugesund. I tillegg til dette sitter Sarah som medlem i internasjonalt utvalg og har blant annet ansvar for prosjektet Balkan Training Days som i år avholdes i Albania.

Du kan lese mer om dette her.

Europeisk Ungdom vil ønske henne lykke til i det nye vervet og takker samtidig tidligere fylkesleder Maiken Vigsø for innsatsen i Rogaland.