Ny ledelse i Akershus Europeisk Ungdom

Akershus Europeisk Ungdom avholdt årsmøte 27 april – og er allerede i gang med å stake ut kursen for 2011.

På årsmøtet ble det behandlet årsmelding, regnskap og budsjett, og nytt styre ble valgt.  Henrik Asheim holdt et inspirerende foredrag om europeisk samarbeid.

Styret i Akershus Europeisk Ungdom 2011-2012 består av:

Kristoffer Hanssen (leder)
Militsa Kostova (1. nestleder)
Malin Lifvergren (2. nestleder)
Paul André Narvestad
Charles Ildstad
Rolv Syver Robøle
Christian Sæther

Styret er allerede godt i gang med arbeidet og har blant annet planlagt sommeravslutning og sommeraksjon.

Ønsker du å kontakte styret kan du sende mail til kris.hanssen@gmail.com eller ring 45429730