Norske studenter betaler prisen!

Erik Dale, sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom, i StudVest 06. oktober.

Hvert år drar tusenvis av norsk studenter til Europa på utveksling. Andre igjen tar hele grader på kontinentet. Felles for dem alle er at de ofte må betale langt mer enn våre naboer.

Statistikken sier at de som kan vise til studier eller delstudier i utlandet får høyere lønn enn andre og er generelt mer suksessrike i arbeidslivet. Både universitetet, høgskolen og NHH oppfordrer da også sine studenter til å ta et utvesklingsopphold. Likevel sliter mange med lave utvekslingstall.

Det er ikke så rart. Risikofølelsen og kostnadene knyttet til det å bryte opp fra et studentmiljø hvor man har etablert seg er i seg selv en avskrekkende faktor. Når man i tillegg vet at et allerede svulmende studielån kan bli enda høyere er det enkleste å bare bli hjemme.

Hvorfor er det så dyrt? Vel, Norge er ikke medlem av EU.

På listen over hva de europeiske landene sammen har fått til i EU finner du mye godt. Man kan nevne friheten til å bo, jobbe, reise og handle hvor man vil på kontinentet. Det indre marked, minstekrav til arbeiderrettigheter og likestilling, og felles kamp mot miljøproblemene kommer også til tankene. Listen er lang. Likevel tenker man sjelden over hvilken utdanningspolitisk revolusjon det europeiske samarbeid er.

Europeisk studenter kan nå studere i alle medlemsland i EU til samme pris som landets egne borgere. Det betyr at om man ønsker et utvekslingsår i for eksempel Storbritannia må man kun betale rundt 30.000 kroner, mens en norsk student for det samme året ofte må ut med nærmere 100.000 kroner.

Sagt på en annen måte betyr det manglende medlemskapet i EU to ekstra nedbetalingsår for den jevne norske utvekslingsstudent.

Hordaland Europeisk Ungdom og Studenter mener det ikke trenger å være slik. Norske studenter har en tradisjon for å være solidariske og opptatt av fellesskap. Da bør de også støtte det fellesskapet vi har de nærmeste båndene til. De to nedbetalingsårene blir ren bonus.