Next destination: Montenegro

I helgen har Europeisk Ungdom sammen med JEF-Serbia arrangert «Follow Up møte» for Balkan Training Days i Beograd.

Minst ett medlem fra hver seksjon på Balkan (Montenegro, Serbia, Kosovo, Makedonia, Albania, Moldova og Bosnia og Herzegovina) var representert og det var flere nye aktive sjeler tilstede.

Hensikten med follow-up møtet er å evaluere fremskrittene fra hovedseminaret, og velge hvem som skal være vertskap for neste BTD! I år hadde både JEF Makedonia og JEF Montenegro søkt, og det ble etter presentasjon fra begge landene stemt over alternativene. Neste BTD blir i Montenegro!

Gjennom helgen fikk vi en klar gjennomgang av alle organisasjonenes utvikling siden BTD i fjor. Vi oppdaget økt selvstendighet og samarbeid mellom seksjonene og en medlemsvekst for de fleste. Siden sist har både JEF Montenegro og JEF Macedonia startet nye seksjoner.

«I really like to be part of this, because the Balkans really need this spirit»  Ardita fra Kosovo

På møtet ble det foredrag om ”Future of the European Union” med Marko Vujacic, leder i Europabevegelsen i Serbia. Det ble kreativ workshop for å utvikle nye idéer til årets BTD og til slutt hadde vi en god diskusjon på hvor veien med prosjektet skal gå videre. Det var stor enighet om et mer politisk og teoretisk fokus i fremtiden. Etter 10 år med organisasjonsutvikling er seksjonene nok rustet til å fokusere på nye tema og det blir spennende å se hvordan neste BTD bli når den avholdes i Montenegro våren 2013.

Er du interessert i å bli med Europeisk Ungdom til Balkan, eller andre internasjonale prosjekter? Ta kontakt med internasjonalt utvalg på international@europeiskungdom.no