Nei til EU vil strupe Ja-siden den 8. mars

I anledning parolemøtet for 8. mars markeringen i Bergen er Europeisk Ungdom og en rekke andre aktører utestengt fra å vise sin støtte på kvinnedagen. Forslaget om å bortvise Europeisk Ungdom og andre aktører som er for EU ble fremmet av Ungdom mot EU og Nei til EU. Dette samtidig som de fremmet en rekke paroler som markerer motstand til EØS og EU. Møtet skapte mange reaksjoner på Twitter under hashtagen #parolemøte8mars

Ninni Høver er uforstående til arrogansen

Vi stiller oss uforstående til hvordan enlkelte organisasjoner på ytterste venstrefløy, sammen med ungdom mot EU og Nei til EU ønsker å marginalisere en så viktig markering som kvinnedagen. Ved å ekskludere organisasjoner med ulik politisk budskap sender dette helt feil signaler om hva man egentlig burde stå sammen om  – like rettigheter for alle kjønn.

Kvinnedagen er en viktig markering av kvinners rettigheter. Dagen burde også brukes til å markere rettighetskampen for lesbiske, homofile og transpersoner, men vi registrer at parolemøtet heller ikke åpner for dette.

Mest uforståelig er hvordan de rettferdiggjør å vedta flere paroler som går på å markere motstand til EØS, og samtidig forby paroler fra organisasjoner som har et annet synspunkt. Sier Ninni Høver, leder av Europeisk Ungdom.

Den eneste forklaringen vi kan finne på dette er at de frykter en redelig debatt der begge parter skal komme på banen, eller at de simpelten bare er mot ytringsfrihet, funderer Høver.

Ungdom mot EU har fra sentralt hold avvist at de mener dette, men Nei til EU har ikke tatt avstand, men bekreftet at det er parolene som bestemmer hvem som får gå.

Følg alt som blir sagt om #parolemøte8mars på twitter her: