Nei til datalagringsdirektivet

StoppDLDEuropeisk Ungdom vedtok på Landsmøtet 2011 (11. – 13.  mars) at organisasjonen fremdeles sier klart og tydelig nei til EUs datalagringsdirektiv.

Anne Margrethe Lund, leder i Europeisk Ungdom, krever nå at Høyre fristiller sine Stortingsrepresentanter når spørsmålet skal opp til votering i Stortinget.

«Det er spesielt viktig at våre folkevalgte får stemme etter egen vilje og overbevisning i et så viktig prinsipielt spørsmål. Datalagringsdirektivet er i dag vår generasjons viktigste debatt om personvern. Europeisk Ungdom støtter kampen for norsk EU-medlemskap fullt ut, men kan ikke støtte datalagringsdirektivet slik direktivet er i dag», sier Lund.

«Nå forventer Europeisk Ungdom at Høyre gir sine representanter muligheten til å uttrykke det flertallet på Stortinget føler; nemlig at datalagringsdirektivet er et for stort inngrep mot personvernet».

Illustrerer viktigheten av å delta

«Samtidig er det viktig å påpeke at EU diskuterer og drøfter revidering av datalagringsdirektivet samtidig som vi diskuterer om vi skal innføre det eller ikke. Hadde Norge vært medlem av EU ville norske folkevalgte hatt muligheten til å påvirke i denne debatten. Her ligger vi dessverre håpløst på etterskudd», avslutter Lund.