Nei-siden parkert: Europeisk Ungdom har fått stemmerett i EU

Nikolai

Nikolai Fjågesund er valgt til ny leder av Europeisk Ungdom.

På det 41. landsmøtet til Europeisk Ungdom, ble i dag 23-åringen fra Stange, Nikolai Fjågesund, valgt til ny leder. Han og de andre tillitsvalgte skal sitte frem til høsten 2015.

Fjågesund er halv tysk og har dermed stemmerett i vårens valg til Europaparlamentet, og får dermed mulighet til å påvirke demokratiet i Europa, noe nordmenn aldri har hatt mulighet til.

– Det føles selvfølgelig bra å ha denne rettigheten, men ønsket mitt er at alle nordmenn skal ha mulighet til å avgi sin stemme, sier Fjågesund.

For organisasjonens del skal det i denne perioden rettes spesiell oppmerksomhet mot hvordan EU opptrer ute i verden. Årets sommerleir har nettop dette som tema og skal diskutere hva EU gjør med for eksempel situasjonen i Ukraina; hvilket utfall forhandlngene om en ny handelsavtale mellom EU og USA vil få; og sist, men ikke minst: hvordan immigrasjonen nordover påvirker EU.

Engasjer dere!

På Landsmøtet i helgen holdt Vidar Helgesen en hilsningstale der han fortalte at han siden valget i fjor, har besøkt alle departementer for å få kjennskap til deres EU-arbeid. Landbruk, som Norge har fått unntak fra i EØS-avtalen, er en av de sektorene som faktisk påvirkes mest av EU, gjennom direktiver som omfatter matsikkerhet, fortalte Helgesen.

– I løpet av denne perioden, er mitt mål å gjøre EU-saken til en spennende sak som mange skal ha et ønske om å engasjere seg i. I året som kommer skal vi nå bredere ut og vi skal vise at EU-politikk finnes i alt! EU-saken skal være noe av det siste man tenker på når man legger seg, og det første man tenker på når man våkner, sier Fjågesund.

Fjågesund har fått med seg Elise Flåten Øygaren, som har sittet en periode som nestleder, og Snorre Skjevrak, som har sittet en periode som sentralstyremedlem, i arbeidsutvalget.

– Vi har allerede et godt samarbeid, og jeg vet at vi tre skal få gjennomført de oppgavene Landsmøtet har gitt oss på en god måte, sier Fjågesund.

Ellers har Fjågesund med seg Camilla Walstad, Stian Michalsen, Kasper Nordeng Larsen, Isabell Pettersen Vikan, Aleksander Stokkebø og Linn-Aurora Wengen i Sentralstyret.

De direktevalgte i perioden er Synnøve Bjertnes, Aleksander Bye, Daniel Aasberg, Anette Davidsen og Anne Marie Lund.

Internasjonalt utvalgt består av Henrik Laurans Hoem, Militsa Kostova, Henrik Kildahl Bøe og Agnete Djupvik.

Desisjonskomiteens leder er i år Bård Skaar Viken, som sammen med Anne Margrethe Lund og Anine Mølmen Andresen skal passe på at sentralstyret forvalter tilliten på en god måte.

Og så er det alltid en glede å kunne si at Hilde Mathisen Sletteberg er gjenvalgt som revisor.

Takk for et flott møte!