Nå kan du surfe trygt i Europa!

Det er mange år siden EU begynte å regulere hvor høye ringeprisene kan være når man ringer mellom land innenfor EU og EØS. Inntil i 2012 var det imidlertid ingen makspriser på datatrafikk. Det har ført til mange ubehagelige overraskelser når ferien er over, kredittkortgrensen allerede sprengt og andre utgifter står og venter.

I dag satte EU nok en gang ned maksprisen på datatrafikk i EU som fører  til at samlet kostnad for tale, tekstmeldinger og data er blitt redusert med 80 prosent de siste seks årene.

Det stopper imidlertid ikke her. Dersom EU-kommisjonen får gjennomslag for sine planer, vil alle borgere i EU kunne ringe på kryss og tvers av landegrensene uten en merkostnad fra og med neste år. Da EØS-avalen ikke gir unntak for disse reglene vil det bety at det samme gjelder for nordmenn på tur i Europa. Så nå er det bare å snappe og twitre fra solsengen!