Nå kan du bli en ung ambassadør

Vi ønsker å gjøre medlemmer og tillitsvalgte oppmerksomme på muligheten for å søke seg til Young Ambassadors.

Det er en flott mulighet til å engasjere seg, bli del av et spennende miljø som tar ungdom på alvor, og tilegne seg unik kunnskap om viktige sider ved samfunnet vårt. Vi har mange samfunnsengasjerte og bra ungdommer i organisasjonen vår som bør ha stor nytte og glede av å delta og bli en ung ambassadør for sin generasjon.

Young Ambassadors er et partipolitisk nøytralt utdanningsprogram for samfunnsengasjert og kunnskapssøkende ungdom som ønsker å være gode forbilder og gjøre en forskjell. De tar opp 20 deltakere hvert år: de unge ambassadørene. Gjennom debatt, gruppearbeid, foredrag og en mentorordning har de i fem år hatt som visjon å stimulere, inspirere og motivere ungdom til å realisere sitt fulle potensial på en måte som kommer samfunnet til gode.

Programmet er ettårig og følger skoleåret. Det er kick-off tidlig på høsten, etterfulgt av omlag tolv seminarer som tar for seg ulike aspekter ved samfunnet, for eksempel politikk, økonomi, innovasjon, kultur og forskning. Seminarene avholdes hos ledende institusjoner og selskaper som Stortinget, Operaen, Ferd og UD. Foredragsholderne er anerkjente politikere, næringslivsledere og fageksperter. Hver deltaker får sin egen mentor som skal bidra til en viktig modningsprosess.

Ungdom med denne type potensial og kapasitet har en forpliktelse til å bidra i samfunnet. For å gjøre det trenger de god forståelse for hvordan samfunnet fungerer og de store utfordringene vi står overfor. Gjennom Young Ambassadors får de kunnskapen og støtten de trenger for å realisere sitt fulle potensial.” – Kenneth Sydhagen, Leder

Young Ambassadors er basert på frivillig arbeid av en gruppe norske studenter. Den amerikanske ambassade, First House og BA-HR er nærmeste støttespillere. Søknadsfrist er lørdag 7. september.

For mer informasjon:

www.youngambassadors.no

application@youngambassadors.no