Møte med #minEuropaminister

En tominutters gåtur fra Europahuset i Oslo var alt som skulle til for å nå frem til Europaminister Vidar Helgesens kontor. Arbeidsutvalget i Europeisk Ungdom begynte møtet med å overrekke en bilderamme med Europeisk Ungdoms krav til en ny regjering. Helgesen ble svært glad da han så at allerede to av fem krav var innfridd:

– Dere får komme tilbake om fire år, så håper jeg at vi har oppnådd dem alle, lo han.

Kunnskap på agendaen

En del av formålsparagrafen til Europeisk Ungdom går på å heve kunnskapen rundt Norges tilknytning til Europa. Helgesen fortsatte møtet med å be om å få høre Europeisk Ungdoms tanker rundt forankring av Europa i læringsplaner og læringsmål i skolen.

– Vi blir stadig vekk invitert til å holde foredrag og delta i debatter på skoler, hvilket vi synes er helt fantastisk. Det problematiske er når vi blir invitert fordi samfunnsfagslærere ikke selv sitter med en kompetanse om Europa og må ty til eksterne aktører for å tette kunnskapshullene, fortalte leder Agnes Árnadóttir Helgesen.

Helgesen lyttet til innspillene, og fortalte han hadde arrangert møtet med alle departementer for å ta opp hvordan hvert enkelt er knyttet til EU og EØS.

– Så er det jo bare å håpe at han spiller inn noe av det vi har overbrakt til kunnskapsdepartementet, sa Agnes Árnadóttir i etterkant av møtet.

Mer åpenhet

Helgesen forespeilet også en EØS-debatt om mer åpenhet i norske institusjoner. Noen av problemene Norge går i møte er at man nå bruker flere forordninger fremfor direktiver i EU, og at man oftere får direktivpakker som favner bredere enn det pilarsystemet i EØS-avtalen tillater. Dessuten opprettes det stadig flere internasjonale tilsynsmyndigheter og deres mulighet til å sanksjonere og kontrollere norske interesser er en utfordring for Norge.

Heldigvis var Helgesen svært klar på at han vil åpne for at Europautvalget ikke bare skal orientere om allerede vedtatte direktiver, men være en instans som langt på vei kan forberede norske posisjoner:

– Jeg ønsker en åpen stil i Europautvalget som gjør oss i stand til å møte EU-politikk samtidig som den utformes i Brussel.

#minEuropaminister 

Helgesen kommenterte i tillegg emneknaggen Europeisk Ungdom innførte dagen regjeringen la frem kabalen. For å understreke viktigheten av Helgesens posisjon, ble #minEuropaminister flittig brukt på Twitter og andre sosiale medier.

– Jeg må si jeg ble litt flattert, avsluttet Helgesen møtet smilende.