Møt resolusjonskomiteen!

Vi hadde flere gode søkere til denne periodens resolusjonskomité, og nå har sentralstyret utpekt en gjeng som skal ta på seg vervene.

Dette blir den andre gangen Europeisk Ungdom har et slikt utvalg. Komiteen har som ansvar å utarbeide og bidra til politikkutforming i organisasjonen mellom landsmøtene og for landsstyret, i tråd med vedtatt Europeisk Ungdom-politikk. Nytt for året er at også Internasjonalt Utvalg (IU) er representert i komiteen. Herfra deltar Njål Gustavsen som vil bistå Anne Helene i arbeidet med komiteen.

Utvalget blir seende slik ut: 

Her kan du bli kjent med resolusjonskomiteen for perioden 2016/2017:

Bani

 

Bani Singh (født 1999)

Bani går siste året på videregående, og er fra Oslo. Hun interesserer seg for antirasisme, er en del av Young Ambassadors-programmet. Hun er tidligere medlem i Unge Høyre.

«Jeg har valgt å engasjere med i EU-saken fordi jeg mener samarbeid er kjempeviktig i vårt moderne samfunn. Sammen bidrar vi til å møte hverandre på tross av politiske, kulturelle og sosiale grenser – noe vi aldri må ta for gitt!»

 

 

Vemund

 

Vemund Litschutin (født 1998)

Vemund er fra Asker, og er ferdig på videregående til våren. Han er blant annet interessert i dyrevern, og identifiserer seg med venstresiden i norsk og europeisk politikk.

«Jeg har valgt å engasjere meg i EU-saken fordi jeg mener at vi løser utfordringer på tvers av landegrenser, best i fellesskap. Vi har bruk for mer samarbeid i Europa, ikke mindre.»

 

 

 

Sarah Margrete

Sarah Askevold (født 1998)

Sarah er fra før av nestleder i Rogaland Europeisk Ungdom, og går nå siste året sitt på videregående skole, hvor hun har fordypet seg i realfag. Sarah er medlem av Unge Høyre og interesserer seg for miljø og klima. I høst var hun deltager på EU-akademiet.

«Jeg engasjerer meg i EU-saken fordi jeg tror på samarbeid; det var løsningen for 50 år siden, det er løsningen på problemene vi ser i dag, og det vil være løsningen på de problemer som måtte oppstå i fremtiden. Jeg mener Norge bør og skal være en del av dette samarbeidet.»

Caroline Marie

Caroline Marie Enoksen (født 1995) 

Caroline studerer siste året på en bachelor internasjonal jus i London, Storbritannia, men er opprinnelig fra Stavanger. Hun er interessert i bistandspolitikk og helselovgivning. Politisk sett tilhører Caroline sosialdemokratene, og har tidligere deltatt på EU-akademiet.

«Som sosialdemokrat er samarbeid over grensene noe jeg verdsetter høyt, og derfor mener jeg EU er den riktige retningen for Norge å gå i.»

 

Sentral representasjon:

Anne Helene er 22 år gammel fra Halden, og sitter for tiden i sentralstyret til Europeisk Ungdom. Hun har en bachelorgrad i europastudier med engelsk fra NTNU, og studerer enkeltemner ved UiO.

Njål er 20 år gammel fra Fredrikstad, hvor han er bystyrerepresentant for Høyre. Han er er medlem av Internasjonalt Utvalg. Njål har studert ved Forsvarets Høgskole, og studerer nå internasjonale relasjoner og bor i Oslo.

Reskom-sentralt

Spørsmål?

Dersom du skulle ønske å kontakte oss er det bare å sende mail til reskom@europeiskungdom.no eller annehelene@europeiskungdom.no! Vi bidrar med politikk og resolusjonsutforming for organisasjonen. Ta ellers en titt på resolusjoner for å se hva som alt er vedtatt, og hvordan de skal se ut.