Møt årets EU-akademikere: Marius Olaussen

Frem mot EU-akademiet 17.-19. januar 2014 vil Europeisk Ungdom trekke fram hver av de 8 utvalgte deltakerne, slik at våre medlemmer og andre interesserte skal bli kjent med de som går gjennom årets toppskolering i landets eneste ungdomsorganisasjon for europapositiv ungdom.

Demokratisk problem
Marius Olaussen er én av disse. 22-åringen fra Haugesund mener at den største ulempen ved den norske tilknytningen til EU gjennom EØS-avtalen er mangelen på demokratisk påvirkning: – Vi trenger folk i Europaparlamentet, kommisjonen og rådet som kan snakke vår sak innad i EU. Det nytter ikke å ha ministre som kun har tilgang til lunsjmøtene etter at de store spørsmålene er avgjort, sier Olaussen.

Marius Olaussen er leder av Hordaland Europeisk Ungdom og Studenter (HEUS) og studerer sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Han har partipolitisk tilknytning til Høyre.

Viktig for Vestlandet
EU er Norges utvilsomt største handelspartner. Ja-siden i vestlandsfylkene er kanskje spesielt opptatt av betingelsene for eksportbedrifter, noe også Olaussen mener er viktig for hele Norge: – Alt vi produserer her på Vestlandet selges i hovedsak til EU. Med mer innflytelse og representasjon vil vi kunne skaffe oss bedre vilkår for handel og næringsliv. Det kommer ikke bare Vestlandet, men hele Norge til gode, fortsetter Olaussen.

EU-akademiet er Europeisk Ungdoms toppskolering. Etter en lengre søknadsprosess er åtte deltakere trukket ut til å delta. Årets akademisjefer er Snorre Skjevrak og Andreas Bjelland Eriksen, som ønsker å la årets akademi handle om EU i verden: klima, arbeid, økonomi, migrasjon og bistand. Årets EU-akademi vil besøkes av blant andre EU-ambassadør Helen Campbell og NHO-direktør for internasjonalisering og europapolitikk, Tore Myhre.

Dette er de utvalgte til EU-akademiet 2014:

• Maren Aasan (18 år, Nord-Trøndelag)
• Marius Olaussen (22 år, Hordaland)
• Stian Michalsen(23 år, Oslo)
• Fredrik Justnæs (18 år, Rogaland)
• Lena Førde (20 år, Sogn og Fjordane)
• Caroline Enoksen (18 år, Rogaland)
• Vetle Langedahl (17 år, Finnmark)
• Bjørn Olav Østeby (18 år, Akershus)

Kontakt:
Snorre Skjevrak: snorre@europeiskungdom.no, tlf. 412 52 066.