#minEuropaminister og en EU-vennlig regjering?

Kl 12.00 den 16. oktober tok Erna Solberg over regjeringsansvaret i landet, og med det opprettet hun en egen Europaminister ved statsministerens kontor. 

«Statsråd Vidar Helgesen skal være statsråd ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, herunder ansvar for EØS-avtalen og tilhørende forvaltningsoppgaver. Han har ansvar for å bestyre de arbeidsoppgaver som Avdeling for Europa og handel i Utenriksdepartementet har for EU- og EØS-saker, samt andre arbeidsoppgaver knyttet til EU- og EØS-saker i andre deler av Utenriksdepartementet. Han skal i tillegg være stabssjef ved Statsministerens kontor og bistå statsministeren i hennes arbeid.»

Europeisk Ungdom var til stede for å hilse den nye regjeringen, og overrakte EU-flagg til både påtroppende forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og utenriksminister Børge Brende. Vi  var også godt synlige med EU-flagg på tv-sendingene som dekker regjeringsskiftet.

«Den nye regjeringen har kommet et stykke på vei med tanke på å aktualisere Europapolitikken, men det gjenstår fortsatt mye arbeid. Det viktigste fremover nå blir å få EU-kunnskap inn i skolen» sier leder av Europeisk Ungdom, Agnes Árnadóttir.  

Europeisk Ungdom har allerede bedt om et møte med den nyoppnevnte Europaministeren, Vidar Helgesen for å diskutere våre ønsker til den nye regjeringen.