Foto: ESB

Mer Europa-kunnskap i skolen

Europeisk Ungdom har sendt inn høringssvar til Utdanningsdirektoratet om de nye læreplanene som er foreslått i grunnskolen og den videregående skolen. Vi er takknemlige for muligheten vi unge har fått til å komme med våre innspill og tilbakemeldinger.

«Europeisk Ungdom jobber for å heve ungdoms kunnskapsnivå om EU og Norges forhold til Europa,» står det i formålsparagrafen vår.

Hva er Europas framtid?

Europa er mye mer enn et ja-/nei-spørsmål til EU. Europeisk Ungdom arbeider aktivt for at våre unge skal få bli kjent med sitt eget kontinent. Da kan man best reflektere rundt hvilket Europa man selv ønsker seg.

Det er ingen tvil om at Europa-kunnskapen i den norske skolen er for lav. Europeisk Ungdom er en av flere aktører som jevnlig drar på skoleturné for å holde foredrag om EU og EØS. Dessverre har vi ikke kapasitet til å besøke alle.

Bedre muligheter i arbeidslivet

Samtidig blir Europa-kunnskapen stadig viktigere både i arbeidslivet og innenfor høyere utdanning. Europeisk Ungdom mener at norsk ungdom vil få et karrierefortrinn ved å ha kjennskap til hvordan det europeiske samarbeidet er sydd sammen.

Både nei-siden, ja-siden og allmennheten vil være tjent med økt Europa-kunnskap i skolen.

Det er et paradoks at elever lærer mer om det amerikanske politiske systemet, enn det europeiske. Samtidig angår beslutningene i Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen i stor grad vår hverdag. Når verden er i endring må læreplanene holde tritt.

(Illustrasjon: ESB)