Møte med Island-spesialist 21. januar

Eirikur Bergmann, professor ved Bifrost Universitet og leder for Europasenteret på Island, innleder om Islands vei mot EU på Blindern 21. januar.

Arrangør er Oslo Studenter for EU. Møt opp fredag 21. januar klokken 14:00 (Auditorium 4 – SV-fakultetet) du også! Bergmann er en av Islands største EU-eksperter, og vil innlede om Islands forhandlinger med EU og sin opplevelse av den politiske situasjonen på Island.

Bergmann har en bachelorgrad i Internasjonale studier og doktorgrad i Statsvitenskap. I tillegg til professoratet og arbeidet som leder for Europasenteret på Island skriver Bergmann fast for The Guardian. Han sitter også i en selvstendig forskningsgruppe som jobber med en EØS-utredning for Norge og Island. Denne publiseres snart.

Bli med du også!