Liberal feilslutning fra FpU

Dette innlegget sto på trykk i Hamar Arbeiderblad 03.05.16

Innledningsvis vil jeg takke Nora Skjelstad for innlegget i HA 27. april. Det er hyggelig at Fremskrittspartiets Ungdom igjen melder seg på EU-debatten etter nylig å ha skiftet standpunkt fra ja til nei. Videre er det forfriskende å høre at EU ikke er markedsliberalistisk nok, en sjelden påstand å høre her til lands. Når det er sagt, er det nødvendig å rydde opp i en del feilaktige påstander om EU.

For det første er det merkelig å påstå at EU-medlemskap ikke er forenelig med liberale verdier, hele fundamentet er nemlig bygget på disse grunnprinsippene. Fjerning av nasjonale grenser og handelsbarrierer, mulighet til å utdanne seg og arbeide hvor du vil gir individet mer frihet. Grunnen til at EU oppretter felles standarder for agurker og kjøleskap, er fordi forbrukeren skal kjenne kvaliteten på varen og få muligheten til å gjøre informerte valg. Det er mer effektivt og mindre byråkratisk med én felleseuropeisk kvalitetsskala enn 28 forskjellige.

For det andre blir det feil å hevde at EU er proteksjonistisk. EU jobber for å fjerne handelshindringer globalt gjennom WTO, i tillegg til å forhandle frem egne avtaler med større regionale sammenslutninger av utviklingsland. Eksempler er ACP-landene, ASEAN, Mercosur og andre deler av Sentral- og Sør-Amerika. Om Skjelstad ser for seg at Norge parallelt skal forhandle frem egne handelsavtaler med alle disse statene, kan en jo stille spørsmål til hvordan dette er praktisk mulig når FpU samtidig går inn for å kutte i byråkratiet.

FpU og Frp bør innse at Norge står sterkere sammen med Europa for å takle fremtidens utfordringer og økt global handel. Internasjonale utfordringer krever overnasjonale løsninger. Og om dere mener at EU ikke er effektivt eller markedsliberalistisk nok, så er et stalltips at man får til mer på innsiden enn på utsiden.