Europeisk Ungdom søker ny generalsekretær

Logo - JAEuropeisk Ungdom er en tverrpolitisk ungdomsorganisasjon som arbeider for norsk EU-medlemskap og et samlet, demokratisk og solidarisk Europa. Internasjonalt jobber organisasjonen med demokratiprosjekter i Hviterussland og på Balkan. Europeisk Ungdom arbeider jevnlig opp mot det norske miljøet i Brussel. Organisasjonen har i 2011 ca. 1500 medlemmer i alderen 13 til 30 år og 25 lokallag over hele landet.

Europeisk Ungdom lyser ut 100 prosent stilling som generalsekretær

Stillingen har et helhetlig ansvar for drift og videreutvikling av Europeisk Ungdom. Som leder av sekretariatet vil generalsekretær ha ansvar for økonomi, medlemsoppfølging og gjennomføring av organisasjonens nasjonale og internasjonale prosjekter.

Sentrale arbeids- og ansvarsoppgaver:

• Lede sekretariatet, herunder arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
• Budsjett og regnskap
• Medlemsoppfølging, medlemssystem og kommunikasjon med lokale miljøer
• Prosjektledelse, herunder søknadsskriving, rapportering og gjennomføring nasjonalt og internasjonalt
• Informasjonsarbeid og kommunikasjon, herunder nettside, månedlig nyhetsbrev og sosiale medier
• Bidra til Europeisk Ungdoms politiske arbeid som interesseorganisasjon
• Kurs og foredragsvirksomhet

Generalsekretær har observatørstatus og møterett i landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget. Det forventes at generalsekretær er til stede på disse møtene.

Dette søker vi:

Vi søker en tydelig, engasjert og drivende person med erfaring fra organisasjonsarbeid og / eller politisk virksomhet. Erfaring med økonomistyring, prosjektledelse og informasjonsarbeid teller positivt.

Søker må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Gode samarbeidsevner, selvstendighet og ryddighet er en forutsetning for stillingen. Søker må gjerne ha høyere utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.

Stillingen krever en del kvelds- og helgearbeid. Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med sentrale arrangementer og internasjonale prosjekter i regi av Europeisk Ungdom.

Søker må vedkjenne seg verdigrunnlaget til organisasjonen.

Generelt om stillingen:

• Ønsket oppstart: januar/februar 2012 (eventuelt etter avtale)
• Stillingen lønnes i tråd med Europeisk Ungdoms gjeldende lønnspolitikk
(tilsvarer p.t. lønnstrinn 20-25 i statens lønnsregulativ)
• Stillingen har kjernetid fra 09:00 til 15:00 med stor mulighet til å forme egen arbeidshverdag
• Arbeidssted er Europahuset (Øvre Slottsgate 10 i Oslo)
(Europahuset er et kontorfellesskap bestående av Europabevegelsen og Europeisk Ungdom)

I Europeisk Ungdom får du utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk miljø bestående av unge, engasjerte og idealistiske mennesker, samt muligheten til å bli en del av et spennende politisk nettverk i både Norge og Europa.

Åremålet har en varighet på 2 år med muligheter for forlengelse i ytterligere én periode.

Søknad med CV sendes til jobb@europeiskungdom.no innen 6. november. Attester vil kunne bli etterspurt i forbindelse med intervju.

Spørsmål om stillingen rettes til generalsekretær Bård Skaar Viken på telefon 92 09 02 80 eller e-post baard@europeiskungdom.no.

Spørsmål til intervju- og ansettelsesprosess rettes til leder av ansettelsesutvalget Julie Midtgarden Remen på julie.midtgarden@gmail.com. Intervju vil bli gjennomført etter avtale.