Landsstyresamling i helgen

Landsstyret i Europeisk Ungdom er samlet i Oslo denne helgen. På agendaen står nedsettelse av organisasjonsutvalg, Årets Europeer 2011 og utkastet til et nytt Vårt Europa.

Landsstyret samles på Europahuset fredag og lørdag for å få en politisk og organisatorisk oppdatering, samt diskutere og vedta flere viktige saker:

  • Behandling av førsteutkastet til det politiske programemt «Vårt Europa» som skal vedtas på landsmøtet 2011
  • Landsmøte 2011 (11. – 13. mars) : Hvor skal landsmøtet avholdes?
  • Årets Europeer 2011 : Hvem skal tildeles prisen for 2011?
  • Organisasjonsutvalg 2010-2011 : Landsstyret skal sette ned et utvalg som skal gjennomgå organisasjonens struktur, aktiviteter og vedtekter

Send en e-post til eu@jasiden.no hvis du har innspill til landsstyret.