Landsstyremøte

Landsstyret har valgperiodens første møte på Strand Leirsted i Sandefjord onsdag 7. juli. Møtet starter klokken 17:00.
Påmleding skjer til eu@jasiden.no.