Landsmøtet 2012

Europeisk Ungdoms 39. ordinære landsmøte avholdes i Oslo-området fra fredag 09. mars til søndag 11. mars 2012. På nettsidene våre vil du finne oppdatert informasjon frem mot landsmøtet.

Programmet starter fredag 09. mars klokken 17:00 og avsluttes søndag 11. mars klokken 15:00 (senest). Landsstyret møtes i Oslo torsdag 8. mars (18:00 – 21:00).

Detaljert program, forretningsorden, dagsorden og øvrige dokumenter som skal behandles på landsmøtet sendes/legges ut i henhold til vedtektene på et senere tidspunkt. Landsmøtet vil lørdag og søndag behandle alle punkter gitt i vedtektenes §4 (2).

Endringsforslag til dokumentene og innkommende forslag:

Fristen for å sende inn vedtektsendringsforslag er 4 uker før landsmøtet, 10. februar 2012. Endringsforslag sendes til eu@europeiskungdom.no. Vedtektene finner du her.

Innkommende forslag skal være sentralstyret i hende senest 3 uker før landsmøtet, dvs. 17. februar.

Valgkomiteen:

Valgkomiteen i Europeisk Ungdom har startet sitt arbeid frem mot landsmøtet 2012. den består i år av: Silje M. Bragstad (leder), Bjarne Dæhli, Anders Bø, Liselotte Lunde og Khamshajiny Gunaratnam.

Valgkomiteen har som oppgave å innstille blant annet på medlemmer til sentralstyret, direktevalgte medlemmer til landstyret og medlemmer til internasjonalt utvalg.

Alle inviteres til å komme med innspill på kandidater som bør vurderes. Fristen for å nominere personer er 6. januar 2012. Innspill sendes til silje@europeiskungdom.no eller til Europeisk Ungdom, Valgkomiteen, Øvre Slottsgate 10, 0157 Oslo.

Alle foreslåtte kandidater vil bli bedt om å sende inn motivasjonsbrev og CV. Det vil bli gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater i forbindelse med Vinterkonferansen 27. til 29. januar 2012.

Påmeldingsfrist:
Samtlige lokal- og fylkeslag oppfordres til å melde på sine delegater i løpet av 1. februar. Påmeldinger gjøres til eu@europeiskungdom.no.