Landsmøtet 2011: Høydepunkter

Årets landsmøte er lagt til Bergen, kjent for sine ydmyke og sjenerte borgere – og i følge enkelte Norges egentlige hovedstad, grunnfjellet i nasjonen, grunnlagt i 1070 av Kong Olav Kyrre og videreført av menn som Davy Wathne. Sistnevnte med hilsningstale fredag kveld.

Det er første gang Europeisk Ungdom arrangerer landsmøte vest for de syv fjell, i alle fall i manns minne. Årets vertsskap er Hordaland Europeisk Ungdom, som tilbyr gode og behagelige fasiliteter på YMCA Bergen og SAS Radisson Bryggen.

Anne Margrethe Lund, leder i Europeisk Ungdom, åpnet landsmøtet lørdag morgen og viste blant annet til hvordan politikk som Europaparlamentet har hatt til votering, sendes Stortinget for orientering. Klimakrise, finanskrise, kriminalitet, sult og konflikter krever alle internasjonalt forpliktende samarbeid. Nei-siden har ingen troverdige alternativer og for oss er det kun norsk EU-medlemskap som er godt nok.

Landsmøtet har behandlet følgende saker:

 • Årsberetning 2010
 • Desisjonskomiteens beretning 2010
 • Vedtekter
 • Strategidokument
 • Vårt Europa
 • Presentasjon av resolusjoner (blant annet om legemidler, WTO, Libya, Hviterussland, EU-tema på ungdomsskoler, audiovisuelle medietjenester og DLD)
 • Kontingent (50,- også i 2012)
 • Strategidokument
 • Årsregnskap (Styret fritatt for ansvar!)
 • Valg av nytt sentralstyre, direktevalgte, Internasjonalt utvalg, desisjonskomité og revisor

Høydepunkter organisatorisk og politisk:

 • Ny organisasjonsstruktur: Fylkeslagene gjeninnføres. Lokallagene beholder landsmøterepresentasjon
 • Tydeliggjøring av landsstyrets og sentralstyrets roller
 • Debatt om forslag til eksklusjonsparagraf, paragrafen ble ikke tatt inn i vedtektene
 • Politisk og organisatorisk program behandles fra 2012 henholdsvis hvert annet år

Politiske resolusjoner vedtatt (lastes opp på nettsiden i løpet av kommende uke):

 • Slipp Høyre fri: Europeisk Ungdom er fremdeles motstandere av Datalagringsdirektivet og krever at hver Stortingsrepresentant får rett til å stemme etter egen overbevisning i Stortinget.
 • Et fritt og demokratisk Libya : Europeisk Ungdom krever at EU blir tydeligere overfor Libya og blant annet innfører en flyforbudssone over landet.
 • Et felleseuropeisk telemarked : Europeisk Ungdom ønsker et felleseuropeisk telemarked der fokus er på pris og økte rettigheter for forbrukerne
 • Free Belarus: Europeisk Ungdom tar sterk avstand fra diktaturet til Aleksandr Lukasjenko og krever sterkere respons fra norske og europeiske myndigheter
 • EU må kjempe for mulighetene til verdens fattigste: EU må ta en lederrolle i WTO og sluttforhandlingene av Doha-runden. EU skal jobbe for lavere tollmurer og friere handel med verdens fattigste land. EU må senke det totale nivået på landbrukssubsidier.

Høydepunkter sosialt:

 • Hilsningstale og velkommen til Bergen fra Trude Drevland, varaordfører i Bergen
 • Hilsningstale og velkommen til Bergen fra Davy Wathne, TV2
 • Presentasjon av Vervekonkurransens vinnere. Vinneren ble Sarah-Stephanie Skjoldevik (Rogaland Europeisk Ungdom) med 39 vervinger. Simon Haugeberg (Kristiansand Europeisk Ungdom) fulgte tett bak med litt over 30 vervinger.
 • Stående applaus til Desisjonskomiteens avtroppende leder, Bjarne Dæhli, etter fremføring av desisjonsberetning
 • Hilsningstale fra Runar Mæland, Unge Venstre
 • Hilsningstale fra Paul Joakim Sandøy, Unge Høyre
 • Kåringer av Årets Fylkeslag (Hordaland Europeisk Ungdom), Årets Lokallag (Oslo Studenter for EU) og Årets Nykommer (Kristiansand Europeisk Ungdom)
 • Åres Europeer 2011: Nikolai Astrup
 • Æresmedlesmkap: Bjarne Dæhli

Sett og hørt på Landsmøtet:

«De som kritiserer Bergen fordi det regner har misforsått. I Bergen må man ta hele pakken», Davy Wathne, TV2.

«I love Europe, Unge Venstre loves Europe og Europeisk Ungdom loves Europe. Vi lar oss ikke stoppe av noen få dårlige meningsmålinger», Runar Mæland, Unge Venstre.

Erik Dale innrømmer misbruk av generalsekretærens autoritet gjennom retoriske grep fra talerstolen. Eksklusjonsgrunn?

«Er det skadelig for organisasjonen om noen har sex på talerstolen, utenfor møtetida?», Anders Bergsaker filosoferer over behovet for eksklusjonsparagraf.

«De liberale kreftene vinner frem og Europeisk Ungdom er fremdeles en organisasjon for alle», Magnus Løken, Hedmark Europeisk Ungdom, etter nedstemming av forslag om eksklusjonsparagraf.

«Kamerater!», Josefine Eilsø Nielsen, innstilt sentralstyremedlem, Oslo Europeisk Ungdom, under debatten om politisk program.

«Europeisk Ungdom er tuftet på solidaritet. Det er JA-siden som har eierskap til begrepet. Ikke Nei-siden», Anders Bø, sentralstyremedlem, under debatt om politisk program.

«JA-siden er mer moden i dag enn i 1994. Moden og moderne», Paul Joakim Sandøy, hilsningstaler fra Unge Høyre.

Paul Joakim Sandøy (Unge Høyre) melder seg inn i Europeisk Ungdom direkte fra talerstolen!

«Innflytelse handler ikke om rødt mot blått. Innflytelse handler om selvrespekt og nasjonal stolthet. Derfor burde alle, både røde og blå, kjempe for norsk EU-medlemskap», Paul Joakim Sandøy.

Saken oppdateres