Smelter for Europa

Vi i Europeisk Ungdom har vært så heldige å få omvisning på hjørnesteinsbedriften Eramet Norway i Kvinesdal. Fabrikken har spesialisert seg på å produsere mangan, for å gjøre stål sterkere og seigere, og lever av å smelte for Europa.

Vi satte oss ned og snakket med lederen av den lokale fagforeningen, Kvinesdal Kjemiske Fagforening, som fortalte om bedriftens historie og dagens drift. Antall fagorganiserte ved bedriften var på hele 97 % av de ansatte.

En ting var fagforeningslederen klokkeklar på: Smelteverket er helt avhengig av EØS-avtalen for sin daglige drift.

Under besøket fikk vi oppleve hvor tett sammenkoblet en bygd som Kvinesdal er med resten av Europa gjennom industrien. Eramet er fransk-eid og har fabrikker over hele Europa, men også i Ghana og USA. Stabiliteten og sikkerheten i EØS-avtalen er selve grunnlaget for eksport da det meste av det produserte metallet eksporteres til europeiske land.

ACER-saken ble også diskutert på vårt besøk. Selv om vi i Europeisk ungdom har et ulikt syn på saken enn de fagorganiserte i Kvinesdal var samtalen enormt viktig for å gi oss større innsikt i hvorfor de er kritiske til ACER. Ifølge de ansatte var det fordi det ville gi mye høyere strømpriser for dem, noe som ville ha en negativ økonomisk påvirkning på fabrikken.

Samtidig var de ansatte også opptatt av å skille mellom hva vi er bundet til gjennom EØS-avtalen og hvilket handlingsrom vi har. Ifølge dem var mange av problemene EØS medfører hjemmeavlet, ved at «høyreregjeringen dytter EØS foran seg for å få gjennom høyrepolitikk». Det ble altså for enkelt å skylde alt på EØS-avtalen, slik enkelte politikere gjør.

Vi er utrolig takknemlige for å kunne besøke Eramet Norway Kvinesdal og få lære om deres daglige utfordringer. De ansatte ved bedriften tok oss veldig godt imot, og det var særlig kult å få omvisning på smelteverket hvor magien skjer.

EØS-avtalen er utrolig viktig i årene som kommer. Det er noe vi alle var enige om.

Gjengen storfornøyd på bedriftsbesøk. Takk for at vi fikk komme!