Kristine og Sebastian er våre nye sentralstyremedlemmer

Landsstyret har valgt to nye sentralstyremedlemmer. Her kan du bli bedre kjent med dem!

Sebastian Hauan Stenberg (21) er fra Bergen. Han har politisk bakgrunn fra AUF og Arbeiderpartiet, og studerer til vanlig sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen. Sebastian beskriver seg selv som «en stereotypisk student som spiser Grandiosa og prioriterer sosialt foran studiet frem til eksamen».

Til daglig har Sebastian fulltidsjobb i næringslivet, hvor han driver med festivaler og konserter for unge voksne i Europa. Han er EU-tilhenger fordi han tror på det europeiske fellesmarkedet, og ser fordelene av like muligheter og rettigheter på tvers av landegrensene.

Sebastian er med i Europeisk Ungdom foordi Norge trenger en ungdomsorganisasjon som opplyser om hvilke fantastiske og unike muligheter EU-samarbeidet gir oss unge. Selv planlegger han å ta masteren i Sverige – noe som er mulig takket være EU.

Som sentralstyremedlem skal Sebastian blant annet jobbe med lagoppfølging, verving og rekruttering, og generelt gjøre det gøy å være med i organisasjonen.

Kristine Meek Stokke (19) er fra Oslo. Hun har tidligere vært fylkesleder i Oslo Europeisk Ungdom og har det siste året vært medlem av Internasjonalt utvalg. Det viktigste for Kristine når det gjelder EU-saken er for tiden Brexit, og hvordan det påvirker norsk-britiske forhold.

Kristine studerer Europapolitikk ved King’s College i London. Hun har bred organisasjonserfaring fra både Unge Høyre, UngOrg og ANSA, og brenner for å verve nye medlemmer og bygge organisasjon. I tillegg liker hun å debattere, reise og lese.

Som sentralstyremedlem skal Kristine blant annet jobbe med lagoppfølging, kommunikasjon, organisasjonsbygging og nye prosjekt.