Lyser opp Europa

Neste bedriftsbesøk var hos Agder Energi, som holder til i Kristiansand. Til tross for at vi besøkte det glade sørlandet var vi ikke like heldige med været. Regnet høljet ned, men dette var gode nyheter for bedriften vi besøkte, som er stor på vannkraft.

Sammen med Agder Europeisk Ungdom ble vi fra sentralstyret tatt godt imot av Andrea som de siste årene har jobbet i Agder Energi. Agder Energi er blant Norges største fornybarselskap, og har en årlig kraftproduksjon på omtrent 8 TWh. Bedriften satser på innovasjon og er en pådriver for nye markedsløsninger.

Agder Energi er eid av Agder-kommunene og produserer hovedsakelig vannkraft. I løpet av besøket snakket vi om behovet for europeisk energisamarbeid, og hvordan dette foregår i praksis. Vi diskuterte også EUs kvotemarked, utenlandskabler og Agder Energis tilstedeværelse i Brussel.

Agder Energi lyser opp Europa. Takket være EØS-avtalen og ACER får norske kraftprodusenter gode og forutsigbare rammevilkår.

En av Agder Energis hovedprioriteringer er å fremme norsk, grønn kraft i Europa, og bidra i det grønne skiftet. Ved å bygge nye utenlandskabler kan Norge produsere grønn kraft til Storbritannia og EU når det er vindstille der, og importere grønn kraft tilbake når vinden blåser. Bra for klima og bra for norske arbeidsplasser og norsk økonomi!

Særlig spennende var det å høre om EUs helhetlige satsning på fornybarsamfunnet. Den beste måten å løse klimakrisa på er gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid, og her viser EU-landene vei.

Samtidig er det viktig å huske på at det er ulike hensyn som står mot hverandre i utbyggingen av flere kraftverk og nye utenlandskabler. Dette er viktig å reflektere over slik at vi får en mer nyansert debatt om energisamarbeid. Dette skal vi i Europeisk Ungdom gjøre vårt beste for å bidra med.

Elektrisk stemning på besøk hos Agder Energi

Agder Energi bidrar til å lyse opp Europa. Vi er takknemlige for at vi fikk komme, og setter stor pris på ny kunnskap og refleksjoner.