Klimakrutt

Verdens politiske ledere er nå samlet i Paris for å fremforhandle en ny klimaavtale. Behovet for å kutte i utslipp har aldri vært større. Samtidig ser vi at optimismen aldri har vært lavere.

Nikolai

Forfatter: Nikolai Fjågesund, leder i Europeisk Ungdom.

Leserinnlegget sto på trykk i Hamar Arbeiderblad den 2. desember 2015.

Lyset i tunnelen er EU som har klart å kutte utslipp med 20 prosent de siste årene. Samtidig har de klart å øke bruken av grønn energi. Dette er kun mulig gjennom et forpliktende samarbeid.

I samme periode har norske utslipp økt dramatisk. Ikke bare fra olje- og gassektoren, men generelt. Likevel fortsetter norske miljøorganisasjoner å kritisere EU, og hevder Norge får til mer alene. Dette er gammeldags retorikk som ikke er på sin plass nå. Å sette utgått retorikk foran konkrete klimatiltak er ikke riktig nå. Vi må delta på de arenaene som gjør ord om til handling.

Uansett hva som er resultatet i Paris de to neste ukene er EU en arena hvor utslipp kuttes og bruk av grønn energi økes. Gjennom fullt medlemskap i EU, ville Norge måtte binde seg til disse ambisiøse målene. Dette inkluderer utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor. Det vil ikke bare forplikte oss til å kutte hjemme, men også bidra til at Europa står samlet i internasjonale forhandlinger.

Norges forhandlingsmandat i Paris heldigvis å følge EU. Gjennom et samarbeid som har vist gode resultater over lang tid, vil vi kunne vise resten av verden hva som fungerer. Norge stiller ikke best alene, men står sterkere sammen med våre europeiske naboland.