Våre klimainnspill til regjeringen

Onsdag 24. juni deltok Europeisk Ungdom på møte i klima- og miljødepartementet sammen med flere andre miljøbevisste ungdomsorganisasjoner. Knut André Sande (leder) representerte Europeisk Ungdom, og fremmet våre klimainnspill for klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (avbildet).

– Selv om verden er rammet av koronapandemi, må vi ikke glemme at det haster å løse klimakrisa. Nå skal EU bruke en fjerdedel av krisepakken på grønne investeringer. Hvorfor gjør ikke Norge det samme, utfordrer Sande.

Europeisk Ungdom er positive til at regjeringen har inngått en forpliktende avtale med EU om felles klimamål. Dette kan bidra til at vi faktisk klarer å nå målene våre. Samtidig er det viktig at regjeringen ikke blir bruker dette som en hvilepute. Klimamålet med EU er bra, men vi ser land som er enda mer ambisiøse. Danmark vil for eksempel kutte 70 % innen 2030.

Statsråd Rotevatn forsikret tilhørerne om at han gjerne vil at Norge skal overoppfylle klimamålet vårt, og at det ikke er noe i veien for at Norge kan kutte mer. I tillegg skal Norge samarbeide tett opp mot EUs storstilte klimasatsing.

Norge trenger nye næringer å leve av
– Etter mange gode år som olje- og gassnasjon er Norge nødt til å finne nye bein å stå på. Nå satser EU stort på «European Green Deal» og å skape et sirkulært samfunn hvor alt skal kunne gjenvinnes eller gjenbrukes. Dette må Norge være med på. Derfor må vi hegne om EØS-avtalen, og aller helst bli fullverdig medlem av EU, sier Sande.

Du kan lese Europeisk Ungdoms rapport om sirkulær økonomi her.

Noen av klimatiltakene Europeisk Ungdom mener må på plass er å styrke energisamarbeidet i Europa og satse mer på jernbanen. Her kan du lese mer om vår klima- og miljøpolitikken og politiske program.

Vil du lære mer? Inviter oss, så holder vi foredrag om hvordan EU-samarbeidet bidrar til å løse klimakrisa!