Kjetil Wiedswang er Årets Europeer!

Årets Europeer 2013 ble lørdag delt ut til Kjetil Wiedswang, journalist i Dagens Næringsliv.

Landsmøtet tildeler prisen til Wiedswang for evnen og viljen til å løfte frem viktige europapolitiske spørsmål og bidra til en opplyst og nyansert debatt.

Prisvinneren har levert god journalistikk gjennom hele året, og har bidratt til å dekke Europautredningen, gjeldskrisen og fredsprisen på fantastisk vis. Europeisk Ungdom mener det er avgjørende at vi har gode journalister som får frem virkeligheten og viktigheten i europapolitiske spørsmål.

Andre som har motatt prisen kan du lese om her
.