Kan folk noe om EU?

For å belyse hva folk kan om EU og Europa har Europeisk Ungdom tatt til gatene i Oslo, Trondheim og Stavanger. Her kan du se, og bedømme selv hva du mener om kunnskapsnivået!
Vi ønsker å gjøre noe med kunnskapsmangelen hos det norske folk. Sjekk ut www.europaskolen.no

Oslo:

Trondheim:

Stavanger:

http://www.youtube.com/watch?v=z-jciK307dw

For å lære mer om EU, gå inn på www.europaskolen.no