Kampanje mot krisejournalistikk

I tråd med ordets popularitet i norsk media lanserte Europeisk Ungdom mandag en kampanje for å rette oppmerksomhet den overdrevent kriserettede journalistikken i norske medier.

Vi anerkjenner at krise er et godt salgsmoment men stiller særlig spørsmålstegn til pressedekningen av det Kroatiske medlemskap i EU. De siste to dagene har vi mottatt e-poster fra samfunnsengasjerte personer som har uttrykt sin frustrasjon over tilnærmingen. Det er veldig mange interessante aspekter knyttet til Kroatias medlemskap, både realpolitiske og historiske. Disse drukner dessverre i krisefokuset og vi frykter derfor at de fleste nordmenn sitter igjen med inntrykket: ”nok et krisemedlem inn i en kriserammet Union”.

Vi anerkjenner selvsagt at flere europeiske land opplever krise, og at det ikke er en situasjon å spøke med. Når det gjelder kroatisk medlemskap så er midlertidig ikke krisen i seg selv det viktigste momentet. Noe som er ennå viktigere å få fram er den historiske betydningen av utvidelsen, samt det faktum at Kroatia, for å innfri kravene fra EU, har måttet ta tak i den enorme korrupsjonen og reformert både rettsvesenet og den offentlige administrasjonen for å leve opp til sin rolle som et moderne demokrati. Serbia forventes å følge etter og skal begynne forhandlingene senest i 2014. Montenegro står også for tur.

Det vi ikke må glemme er at det er flere ting enn bare økonomi som motiverer landene på Balkan til å søke medlemskap i EU. Den kroatiske presidenten har blant annet uttalt at hovedmotivasjonen for Kroatia er forventingen om at EU vil øke landets sikkerhet og politiske stabilitet. Økonomi og økonomisk samarbeid er den andre grunnen. Det må være mulig å rapportere positive begivenheter fra EU med andre briller en de norske EU-skeptiske.