Ukens nyhet: Juncker-kommisjonen tar form

Klikk på bildet for å se alle navnene. Bildet hentet fra http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/structure/index_en.htm

Onsdag 10. september presenterte innkommende EU-president Jean Claude Juncker sine kandidater til den nye Europakommisjonen. Hva skjer videre?

Til forskjell fra sitt tidligere verv som statsminister i Luxembourg kan ikke Juncker selv velge hvem som skal sitte i hans kommisjon, da hvert medlemslands regjeringer nominerer én kommissær hver. Den vordende presidenten har derimot makten til å bestemme hvilke arbeidsområder kommissærene skal bryne seg på de neste fem årene.

En stor endring fra tidligere kommisjoner er at visepresidentene (7 totalt) skal ha koordinerende roller for de resterende 20 kommissærene. De skal hver for seg lede forskjellige team av kommissærer som skal jobbe med sentrale deler av Junckers program. Frans Timmermans fra Nederland er foreslått som «første visepresident» og skal være Junckers stedfortreder og ha et spesielt ansvar for å passe på at EU er store på store ting, og små på små ting.

Flere kommentatorer peker på at de forskjellige medlemslandenes kommissærer har fått ansvar for saker de selv har kranglet mest med kommisjonen før om. For eksempel har Storbritannias Lord Hill fått ansvar for finansielle tjenester og grekeren Dimitris Avramopoulos fått ansvaret for immigrasjon og asyl.

Senere i september og oktober skal kandidatene gjennom høringer i de relevante komiteene i Europaparlamentet før kommisjonen som helhet skal opp til votering. Hvis kommisjonen som helhet skal opp til votering. Hvis kommisjonen får flertall vil Juncker-kommisjon starte sitt arbeide 1. november.