JEF-kongress i Zürich

Vår paraplyorganisasjon JEF* avholdt sin kongress i Zurich 23.-25. oktober. I løpet av helgen ble det vedtatt ny politikk for de to neste årene, samt valgt nye tillitsvalgte. 

12182511_10153030502361895_2683618123313293172_o

Den norske benken.

Kongressen fant sted på det snart 200 år gamle Universitetet i Zürich, i salen hvor Winston Churshill i 1946 tok til orde for Europas gjenreisning etter andre verdenskrig gjennom «a kind of United States of Europe». De historiske omgivelsene la et symboltungt bakteppe for JEF-kongressen som samlet delegater fra et tjuetalls europeiske land, inkludert Tyskland, Storbritannia og Frankrike, samt ikke-EU-landene Norge, Sveits, Tyrkia og Serbia.

Europeisk Ungdoms delegasjon var på 9 personer, inkludert én observatør. Med det utgjorde vi den fjerde største delegasjonen på kongressen. Jakob Matthiessen, delegat fra Hordaland Europeisk Ungdom, var en av de norske delegatene; «JEF-kongressen i Zurich var en utrolig morsom og interessant opplevelse. Jeg syntes det var særlig lærerikt å snakke og diskutere med delegater fra andre europeiske land om temaer som angår oss alle» uttaler han.

– Leker ikke politikk

Flere hilsningstaler ble holdt, blant annet av Richard Jones (EUs ambassadør til Sveits), Martin Naef (sveitsisk parlamentsmedlem) og Corinne Mauch (ordfører i Zürich). Spesielt interessant var talen til Paolo Vacca (generalsekretør i Union of European Federalists) som mottok stående applaus fra delegatene; Han minnet forsamlingen på at til tross for at vi er ungdomsorganisasjoner, leker vi ikke politikk – vi har derimot en reell innflytelse på beslutningsprosesser dersom vi velger å gripe muligheten.

«The fight for Europe is a fight against resignation and pessimism every single day» – Paolo Vacca.

Charlotte Øhlund Johansen, delegat fra Trondheim Europeisk Ungdom, kjenner seg langt på vei enig med budskapet fra talene. «På en slik kongress kjenner en virkelig at man arbeider mot samme mål: et bedre Europa» sier hun.

– Nytt styre
Deler av den norske delegasjonen og nyvalgt leder i JEF, Christopher Glück.

Deler av delegasjonen og nyvalgt leder i JEF, Christopher Glück.

JEFs president gjennom de fire siste årene, Pauline Gessant, takket for seg. I avskjedstalen takket hun blant annet Europeisk Ungdom for muligheten til å overvære sermonien i Oslo da EU vant Nobels Fredspris. Flere av styremedlemmene takket også for seg, blant annet Espen Berg-Larsen, tidligere generalsekretær i Europeisk Ungdom. Christopher Glück fra Tyskland ble valgt til ny president. Han har to års erfaring som 2. nestleder i organisasjonen bak seg. Europeisk Ungdom hadde ingen kandidater denne gangen, men vi kommer sterkere tilbake igjen på neste kongress!

– JEF-familien blir større

To av kandidatseksjonene, Polen og Montenegro, ble godkjent av kongressen som nye medlemmer av JEF. Europeisk Ungdom har i mange år fulgt JEF Montenegro gjennom prosjektet Balkan Training Days, og dermed svært stolte og fornøyde med at de nå har blitt fullverdige medlemmer av JEF. Balkan Training Days ble videre trukket frem som et eksempel til etterfølgelse for hvordan JEF-seksjonene kan samarbeide på tvers av landegrensene, samt bidra til organisatorisk utvikling i små og nye seksjoner. Det er selvsagt internasjonalt utvalg i Europeisk Ungdom svært fornøyd med!

Kongressen ble lukket til sangen ”Europe United”, og med en viten om at JEF går en spennende tid i møte.

* JEF-Europe er Europeisk Ungdoms paraplyorganisasjon. JEF er en forkortelse for Jeunes Européennes Fédéralistes. Kongressen er det høyeste beslutningsorganet i organisasjonen, og arrangeres annethvert år i en ny europeisk by.