Jean-Claude Juncker holder State of the Union-tale i Europaparlamentet

Jean-Claude Juncker. Foto: Europakommisjonen

President i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, holder i dag sin første State of the Union-tale direkte i Europaparlamentet. Dette er første gang en president av Europakommisjonen, valgt direkte av Europaparlamentet gjør dette. Etter talen vil medlemmene av Europaparlamentet diskutere den politiske situasjonen i EU.

Det viktigste temaet var flyktningkrisen som Europa står overfor i dag. Verden står overfor en av de største flyktningkrisene siden annen verdenskrig og flertallet er nå på vei mot Europa.

Juncker åpnet talen med å sette situasjonen i et større perspektiv og poengterte at Europa er et kontinent hvor nesten alle på et tidspunkt har vært flyktninger. For eksempel lever 20 millioner mennesker med polsk opphav utenfor Polen, grunnet krig og urolighet.

– Med det som bakgrunn må vi nå gjøre alt vi kan for å ta i mot mennesker på flukt på en best mulig måte. Jeg mener at vi må nå nå trenger et sterkere og mer forent Europa, sier leder i Europeisk Ungdom, Nikolai Fjågesund.

I sommer lanserte Europakommisjonen en konkret plan for best å håndtere situasjonen. Den følges nå opp:

  • I løpet av sommeren har EU tredoblet tilstedeværelse i Middelhavet.
  • 122 000 mennesker har blitt reddet.
  • Arbeidet med å arrestere bakmennene har blitt intensivert.

Det gjennomgående temaet i talen var at nå er det tid for konkret handling fra alle medlemsland og at den tomme retorikken nå må ta slutt. Over tid må immigrasjon endres fra å bli ansett som et problem til å bli ansett som en ressurs. Europa må organisere lovlige måter å komme inn i Europa på.

Landsstyret i Europeisk Ungdom vedtok i juli en resolusjon med konkrete forslag til løsninger. Den kan du lese her.

Følg talen live her og delta i debatten.