JA til europeisk solidaritet og økt samarbeid

Landsstyret i Europeisk Ungdom har vedtatt en resolusjon om økt samarbeid og solidaritet som svar på økonomisk krise. Europeisk Ungdom mener at mer Europa er løsningen på den økonomiske krisen i noen av Euro-landene, ikke mindre. 

De europeiske landene er så tett knyttet til hverandre at et lands økonomiske vekst er betinget av de andre europeiske landenes stabilitet. I tillegg viser EU-landene solidaritet med sine medborgere i Hellas og andre land som sliter etter mange års uansvarlige styring.

For å forhindre kriser i fremtiden ble EU-landene enige om en ny og strammere budsjettpolitikk og kontroll, som viser at landene i EU ser mer samarbeid og mer fellesskap som den beste løsningen for å  sikre velstand og stabilitet i Europa

Den økonomiske krisen i Europa er ikke over, men fokuset bør ligge i mulighetene i vanskelighetene og ikke omvendt. Det EU vi ser i dag er et resultat av felles løsninger på utfordringer i krisetider. På lang sikt kan krisa føre til et nytt og sterkere europeisk samarbeid og fellesskap.

Europeisk Ungdom mener at:

  • EU har tatt riktig beslutning i å hjelpe den europeiske økonomien på fote igjen, utstedning av redningsfond er nødvendig for å skape trygghet og forutsigbarhet på det europeiske markedet.
  • EUs svar på krisa med tettere samarbeid og kontroll signaliserer at felleskap er bedre enn alenegang.
  • Norge bør være med på dugnaden for å sikre alle medeuropeere gode levevilkår.
  • Det er i Norges interesse, som blant annet vist i Europautredningen, at gjeldskrisen løses på en best mulig måte

Resolusjonen kan leses i sin helhet her:  
Landsstyrets resolusjon om økt samarbeid som svar på økonomisk krise (pdf)