JA til EU – i skolen

Europeisk Ungdom krever at kunnskapsminister Kristin Halvorsen tar mangelen på EU-kunnskap i folket alvorlig, og foreslår at EU innføres som et eget fag i skolen.

Europeisk Ungdoms Landsmøte vedtok 11. mars en resolusjon som foreslår å opprette EU som eget valgfag i skolen. Resolusjonen kan du lese her.

Europautredningens opplysninger om at Norge er ned på om lag 75 % av EU-samarbeidet overrasker ikke Europeisk Ungdom, men at kunnskapsnivået i folket, og særlig blant norske skoleelever, er lavt bekymrer. Europeisk Ungdom krever nå at kunnskapsminister Halvorsen tar EU-kampen på andre arenaer enn i skolepensum og heller fokuserer på økt kunnskap blant norske elever.

– EU påvirker nesten alle områder her i samfunnet, og påvirker oss som enkeltborgere hver dag. EU-debatten i dag er preget av myter og faktafeil. For å hindre dette må kunnskapsminister Halvorsen droppe å bruke skolen som kamparena i EU-saken. EU bør innføres som eget fag for norske skoleelever, sier Lund.

Organisasjonen som arbeider aktivt med EU-saken, opplever til stadighet mangelen på kunnskap om EU, særlig i skolen.

Europeisk Ungdom mener at 

  • Norges forhold til Europa underkommuniseres i den norske skolen.
  • EU skal tilbys som valgfag på ungdomsskole og videregående skole så langt det lar seg gjøre for hver enkelt skole.
  • Skolene skal være åpne for å ta inn fagpersoner og studenter med kompetanse innen europastudier inn i undervisningen.
  • Det må legges mer vekt på at lærere som utdanner seg i samfunnsrelaterte fag skal få tilstrekkelig kunnskap om hva det europeiske samarbeidet går ut på.
  • EU skal i større grad forankres i læringsplan og læringsmål.

Utvalgsleder Fredrik Sejersted kommenterer at det er alt for lite kunnskap om EU i folket. Vi opplever dette hver eneste dag og særlig når vi er på skolebesøk. Kunnskapsnivået er skremmende lavt og pensum nevner bare EU svært kort. Dette er ikke holdbart, uttaler Ninni Høver, leder i Europeisk Ungdom.