Ja-siden i Brussel

Medlemmer fra Europabevegelsen og Europeisk Ungdom er denne uken på studietur til Brussel. På programmet står møter med blant annet Norges delegasjon til EU, NHO, KS EFTA.

Deltakerne får en god innføring i hvordan det jobbes opp mot de ulike institusjonene. Forholdet mellom Norge og EU er tettere enn mange tror. En rapport utgitt av KS stadfester at 7 av 10 saker som behandles i norske kommune- og bystyrer berøres direkte av EU.

Frihandelsavtale

Sjefsforhandlerne fra EU og USA.

Sjefsforhandlerne fra EU og USA. © European Union, 2014

EU og USA forhandler nå om en frihandelsavtale (TTIP). Hensikten er å fjerne barrierer innen en rekke økonomiske sektorer for å gjøre det enklere å kjøpe og selge varer. Norge får ikke delta i disse forhandlingene, til tross for at om lag 80 prosent av vår eksport går til EU.

– EØS-avtalen stadfester at EU skal konsultere Norge når det inngås handelsavtaler med tredjeland. Disse samtalene har foreløpig ikke kommet i gang og jeg er bekymret for om norske interesser blir ivaretatt, sier Nikolai Fjågesund, leder i Europeisk Ungdom.

Den sjette runden med forhandlinger starter 14. juli.  Du kan lese mer om forhandlingene på kommisjonens nettsider.