Islending skal få Norge inn i EU

Agnes Árnadóttir er valgt som ny leder i Europeisk Ungdom.

Landsmøtet 2013 valgte Árnadóttir ved akklamasjon søndag formiddag. Hun overtar etter Ninni Høver, som har ledet i organisasjonen det siste året.

”Europeisk Ungdom har de siste årene hatt en jevn vekst tross stor skepsis i den norske befolkningen, og jeg er overbevist om at organisasjonen vil fortsette denne trenden i 2013” sier en entusiastisk Árnadóttir.

Hun ser at EU står foran en av sine største utfordringer med finanskrise, sosial uro og høyreekstreme krefter på fremmarsj.

”Det er nå det er viktig at europeiske land står sammen og finner felles løsninger. Det er ikke et mer integrert Europa som skal være bekymringen, men et splittet Europa”.

Agnes Árnadóttir er 26 år og studerer til daglig ved masterprogrammet i politisk økonomi på Handelshøyskolen BI i Oslo, og har fra før en bachelorgrad i Europastudier fra Universitetet i Oslo. Hun har sittet som 2. nestleder i Europeisk Ungdom det siste året. Tidligere har hun vært leder i Studenter for EU Oslo og direktevalgt til landsstyret. Agnes vant EU-akademiet i 2010.

Kontaktinformasjon:

Agnes Árnadóttir

Telefon: 984 69 773

Mail: agnes@europeiskungdom.no

Twitter: https://twitter.com/agnesarnadottir